Gerelateerd nieuws

Klimaatmigratie en investeringen in vastgoed

Klimaatmigratie, of de verplaatsing van mensen als gevolg van klimaatverandering, zal in de toekomst naar verwachting gaan toenemen. Het Internal Displacement Monitoring Centre voorspelt bijvoorbeeld dat jaarlijks 14 miljoen mensen ontheemd kunnen raken door rampen. Waar zullen de mensen heengaan, en waarheen – en waarom? Hoe kunnen wij, als samenleving, deze verandering op een rechtvaardige manier beheren?

Onderzoeker Zac Taylor richt zich op een klein stukje van deze grote uitdaging: klimaatmigratie in de context van besluitvorming over investeringen in onroerend goed. Hij richt zich op institutionele vastgoedbeleggers; grote bedrijven die honderden miljarden euro\’s aan investeringen in vastgoed over de hele wereld beheren namens klanten zoals pensioenfondsen. Hij werkt samen aan dit onderwerp met het Urban Land Institute en de vastgoedbeleggingsmaatschappij Heitman.

Klimaatrisico’s
De afgelopen jaren zijn vastgoedbeleggers begonnen fysieke klimaatrisico\’s, zoals orkanen of overstromingen, mee te nemen in hun investeringsbeslissingen. Zij vragen zich af: \”Is de kans groot dat dit kantoorgebouw overstroomt? Is dit appartementsgebouw bestand tegen extreme hitte?\” Klimaatrisico\’s worden meestal geanalyseerd op asset- of portefeuilleschaal, in plaats van op gemeenschapsniveau. Een huis kan worden verhoogd om het bestand te maken tegen overstromingen – en dus een veerkrachtige investering – maar wat gebeurt er als de weg wordt weggespoeld, of als lokale bedrijven niet meer open kunnen na een storm? Dit is waar onderzoek naar klimaatmigratie om de hoek komt kijken. Migratie is zowel een groot- als een kleinschalig proces: het vindt plaats tussen landen en binnen steden en buurten.

Besluitvormingsprocessen en beleggersperspectieven
Taylor’s onderzoek heeft twee doelen. Ten eerste ging hij na hoe vastgoedinvesteerders klimaatmigratie definiëren en aanpakken binnen hun besluitvormingsproces voor investeringen. Vermijden zij investeringen in gebieden waarvan ze denken dat de bevolking daar zou kunnen wegtrekken, omdat ze daar een groot risico lopen? Geven ze de voorkeur aan gemeenschappen die fysiek veerkrachtiger zijn, of die in de toekomst \’klimaatmigranten\’ zouden kunnen ontvangen? Zac Taylor: \”Voor de meeste beleggers is dit een opkomend onderwerp, maar wel een waar ze desondanks al verschillende thematische inzichten hebben ontwikkeld.\”

Het tweede doel, is voortbouwen op deze beleggersperspectieven om een nieuw besluitvormingskader voor beleggingen te creëren, dat de thematische inzichten verbindt met het besluitvormingsproces voor beleggingen. \”Een belangrijke conclusie? Beleggers kunnen de samenleving helpen om klimaatmigratie te beheersen door rechtvaardige en inclusieve stedelijke veerkracht te bevorderen. Om dit te doen, moeten beleggers de klimaatrisico’s van de markten waarin ze beleggen beter begrijpen, moeten ze nauwer samenwerken met andere belanghebbenden en kunnen ze meer investeringen doen in betaalbare huisvesting en infrastructuur\”, aldus Taylor.

RED&BLUE-project
Dit onderzoek sluit aan bij een facultair initiatief genaamd RED&BLUE (Real Estate Development and Building in Low Urban Environments).  RED&BLUE richt zich op vastgoed klimaatrisico\’s in investeringen en stedelijke gebiedsontwikkeling in de Nederlandse stedelijke delta, en wordt geleid door prof. Ellen van Bueren, prof. Co Verdaas, en Dr. Tom Daamen van de afdeling MBE, met banden met andere faculteiten aan de TU Delft en daarbuiten, en verschillende maatschappelijke partners, waaronder vastgoedbeleggers en -ontwikkelaars, ingenieursbureaus, en lokale overheden.

Het creëren van stedelijke veerkracht in Nederland en andere regio\’s met een aanzienlijke blootstelling aan klimaatrisico\’s vereist brede samenwerking en geïntegreerde langetermijnstrategieën. Vastgoed- en infrastructuurinvesteringen en -financiering zullen van essentieel belang zijn voor elke strategie. Inzicht in de manier waarop vastgoedinvesteerders omgaan met klimaatrisico\’s en het bevorderen van strategieën die hun inspanningen kunnen verbinden met een bredere agenda voor rechtvaardige en veerkrachtige gebouwde omgevingen, is essentieel.

Een nieuwe (open access) publicatie
Het Urban Land Institute (ULI) publiceerde onlangs het omvangrijke (open access) rapport \’Climate Migration and Real Estate Investments Decision-making\’ van Zac Taylor als hoofdauteur, in samenwerking met het Urban Land Institute en de vastgoed investeringsmaatschappij Heitman. Taylor is een postdoctoraal onderzoeker bij MBE, met een achtergrond in vastgoed-financiering klimaat risico governance.

Meer informatie

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven