Gerelateerd nieuws

Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE-tender)

Ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten? Of wilt u hier onderzoek naar doen, zodat u die later kunt ontwikkelen? Vraag dan subsidie aan uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE).

Waarvoor krijgt u subsidie?

In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen minimaal. We proberen materialen en producten daarom zo lang mogelijk te gebruiken. De producten moeten veilig zijn en de kwaliteit zo hoog mogelijk. U onderzoekt of ontwikkelt zo’n nieuw product, dienst en/of proces.

Uw circulaire product, dienst en/ of proces moet uiterlijk in 2033 een eerste markttoepassing hebben in Nederland. U werkt daarbij samen met bedrijven en/ of onderzoeksinstellingen. U doet samen industrieel onderzoekof werkt aan experimentele ontwikkeling.

U kunt subsidie krijgen voor 3 typen projecten:

  1. Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces. Dit moet (waar dat kan) leiden tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen;
  2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces;
  3. Combinatie van 1 en 2.
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven