Gerelateerd nieuws

Kans op subsidie voor opzetten circulair ambachtscentrum

Door een circulair ambachtscentrum op te zetten kunnen gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan het streven naar een volledige circulaire economie in 2050. Ook dit jaar is hiervoor een prijsvraag gelanceerd, die loopt tot 10 december. De winnende plannen krijgen een subsidie van maximaal € 50.000.

Ook in 2019 en 2020 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidies beschikbaar om de circulaire ambachtscentra een extra impuls te geven. Zo zijn er al 32 initiatieven ondersteund in 59 gemeenten, met in totaal 4,8 miljoen inwoners. Dit jaar is in totaal € 0,9 miljoen beschikbaar.

Waar moet het plan aan voldoen?
Gemeenten kunnen samen met partners, zoals een kringloopwinkel of repair café, een projectplan opstellen voor het opzetten of uitbreiden van een circulair ambachtscentrum. Dit plan kunt u tot en met vrijdag 10 december 17:00 uur insturen. Op 20 december 2021 worden de winnaars bekendgemaakt.

In het plan moeten minimaal de 5 pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samen komen en moet de samenwerking met 1 of meerdere andere gemeenten worden vormgegeven. Ook gemeenten die al eerder een subsidiebijdrage hebben gehad, kunnen deelnemen.

Meer informatie

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven