Gerelateerd nieuws

Kabinet investeert 110 miljoen in kennis- en innovatieprogramma NL2120

Wereldwijd ontwikkelt zich een grote markt voor natuurlijke oplossingen bij infrastructuur – en landschapsinrichtings-vraagstukken, internationaal bekend als Nature Based Solutions. Deze opkomende markt biedt grote kansen voor het Nederlands bedrijfsleven, omdat Nederland nu al wordt gezien als gidsland op gebied van water- en klimaatvraagstukken. Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 ontwikkelt de kennis die nodig is om een schaalsprong te realiseren met natuurlijke oplossingen. Het kabinet heeft op 24 februari 2023 ingestemd met het besluit van het Nationaal Groeifonds om de aanvraag van NL2110 met 110 miljoen euro toe te kennen, waarvan 40 miljoen voorwaardelijk.

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en resulterende afnemende economische gebruiksruimte vormen een toenemende bedreiging voor de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties Nederlanders. Om verdienvermogen te behouden en vergroten, en ook in de toekomst veilig en gezond te kunnen wonen en werken zijn fundamentele aanpassingen nodig in ons landgebruik en bodem- en waterbeheer.

Er is een koerswijziging nodig in de Nederlandse watersector. Simpel gezegd: van kampioen maakbaarheid, naar kampioen meebewegen met de natuur.
Alex Hekman, voorzitter Stuurgroep van het consortium

Nature Based Solutions zijn maatregelen die gebruik maken van de natuur voor maatschappelijke opgaven en die tegelijkertijd het ecosysteem helpen. Natuur in de stad kan bijvoorbeeld zorgen voor het verkoeling bij hittestress en natuurgebieden kunnen helpen bij het opvangen van water. Mondiaal en in Nederland neemt de aandacht en financiering voor Nature Based Solutions toe, omdat NBS als één van de sleuteloplossingen wordt gezien in EU-beleid (Green Deal) en VN-verdragen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework).

Integrale aanpak NL2120

Bestaande kennis en ervaring op gebied van NBS zijn versnipperd. Om toepassing verder op te kunnen schalen is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en past algemene kennis toe in lokale context, door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma niet alleen bij aan export van de deltatechnologiesector, maar ook aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van praktijkervaring in Deltametropool Rotterdam/Dordrecht en bodemdalingsgebieden in Friesland. Binnen deze projecten leren betrokken partijen gezamenlijk over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke transitieprocessen.

Het toekomstbeeld voor een natuurlijker Nederland in 2120 heeft veel mensen geïnspireerd. Met de toekenning van deze Groeifonds-aanvraag kunnen we concrete stappen zetten om sneller die richting op te bewegen. Met het Kennis- en innovatieprogramma NL2120 zet Nederland zich op de kaart als koploper in nature-based solutions.
Tim van Hattum

NL2120 resulteert op middellange termijn in een cumulatieve groei van het Nederlands BBP met € 1.075 miljoen in 2050 uit additionele export van Nederlandse bedrijven en hogere productie van grondgebonden sectoren in verschillende landschappen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voorstel namens het consortium ingediend. Het consortium bestaat uit kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, natuurorganisaties en overheden.

De partners zijn bijzonder blij met het besluit en popelen om te kunnen beginnen met het project.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven