Gerelateerd nieuws

Bewoner verdient isolatie of duurzame warmtetechniek snel terug door hoge energieprijzen

Met de hoge energieprijzen van dit voorjaar is de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen gemiddeld drie keer korter dan begin 2021. In slecht geïsoleerde woningen kunnen mensen het beste eerst isoleren: dat verdient zich terug in één tot zes jaar, met de energieprijzen uit april. In beter geïsoleerde woningen zijn warmtepompen en zonneboilers erg interessant: die verdienen zich in twee tot zes jaar terug. ‘Verduurzaming is de kortste, zekerste en blijvende weg naar een lagere energierekening’, zegt Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

CE Delft berekende de terugverdientijd van vier isolatiemaatregelen (dak, spouw, vloerisolatie en HR++glas) en drie duurzame warmtetechnieken (warmtepomp, hybride warmtepomp, zonneboiler), in opdracht van de NVDE. De onderzoekers keken naar verschillende huizentypes en bouwjaren. De terugverdientijd is afhankelijk van veel factoren zoals de ontwikkeling van de energieprijzen, het type woning en het gedrag van de bewoners. Daarom is het van groot belang dat bewoners goed kijken naar hun eigen situatie en dat gemeenten en bijvoorbeeld energiecoaches mensen daarbij helpen.

‘Vandaag is voor veel mensen het beste moment dat er is om te verduurzamen: het is nog nooit zo aantrekkelijk geweest’, aldus Olof van der Gaag (voorzitter NVDE). Naast de hoge energieprijzen doet de overheid veel om de investering aantrekkelijk te maken: met een ruimhartige ISDE-subsidie (30% van de kosten); gunstige en zelfs renteloze leningen; en een verschuiving in de energiebelasting (elektriciteitsbelasting omlaag, aardgasbelasting omhoog) is verduurzaming nu bijzonder aantrekkelijk. Bovendien hebben gemeenten de middelen gekregen om voor mensen met lage inkomens gerichte actie te ondernemen tegen energiearmoede.

De NVDE is blij met die maatregelen en vindt het van groot belang dat de
regering die voortzet én ervoor zorgt dat de subsidiepot ISDE voortdurend gevuld blijft. ‘Dit is geen moment om mensen teleur te stellen die willen verduurzamen’, aldus Van der Gaag.

Het kabinet heeft onlangs normering van warmte-installaties in woningen aangekondigd. Bij vervanging moet minimaal een hybride warmtepomp worden geïnstalleerd. De NVDE steunt die aanpak: dit onderzoek laat zien dat dit mensen veel geld bespaart. Het is van belang om de randvoorwaarden zo te houden dat dit ook rendabel en haalbaar blijft voor mensen: dus met adequate subsidies, belastingen, leningen en gerichte ondersteuning voor lage inkomens. Mogelijk kan gebouwgebonden financiering die drempel nog verder omlaag brengen.

Volgens de NVDE laat het onderzoek van CE Delft zien dat diezelfde aanpak ook mogelijk is voor de woning zelf: bijvoorbeeld door minimumeisen aan isolatie te stellen bij renovatie of de verkoop van de woning. ‘Goede isolatie is de beste garantie om de energievraag en dus de energierekening beperkt te houden. En natuurlijk ook om onze afhankelijkheid van Russisch aardgas snel te beëindigen en klimaatverandering te verminderen’, aldus Olof van der Gaag. Ook hierbij zijn goede randvoorwaarden (subsidie, belasting, lening, ondersteuning) essentieel.

Het grote voordeel van duidelijke normen voor warmte-installaties en woningen is dat iedereen dan weet waar ie aan toe is: bewoners, verhuurders én bedrijven. Verduurzaming is wel rendabel maar niet vrijblijvend. Voor bedrijven helpen heldere normen om de juiste investeringen te doen om de bevoorrading en werkorganisatie op orde te krijgen. De huidige, plotselinge toename van de vraag is nauwelijks bij te benen. Dit blijkt ook uit de inventarisatie die de NVDE deed bij bedrijven in de duurzame energiesector. Maar juist als bedrijven tijdig weten waar de markt naartoe gaat, kunnen zij veel beter en gerichter hun investeringen doen: in menskracht, slimme werkprocessen, productiefaciliteiten, innovatie en toeleveringsketens.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven