Gerelateerd nieuws

ISDE 2023: subsidie isolatieglas geldt voor grotere oppervlakte

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanaf 2023 voor meer mensen bereikbaar. In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor diverse isolatiemaatregelen, waaronder isolatieglas. Onderhoud NL heeft de digitale flyer over ISDE aangepast aan de nieuwe voorwaarden. Gebruik deze flyer richting uw particuliere opdrachtgevers om hen te wijzen op de subsidiemogelijkheden voor isolatieglas. En die zijn dit jaar nóg aantrekkelijker!

Wat is er veranderd?

Veel woningeigenaren willen een lagere energierekening en zijn op zoek naar mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. In de geactualiseerde flyer, die u eenvoudig mee kunt sturen met uw offerte, staat precies beschreven hoe een woningeigenaar vanaf 1 januari 2023 ISDE-subsidie aanvraagt voor het laten plaatsen van isolatieglas. Op hoofdlijnen zijn dit de veranderingen:

  • In 2023 kan ook subsidie aangevraagd worden voor één isolatiemaatregel (deze mag al vanaf 2 april 2022 zijn aangebracht)
  • Maatregelen combineren? Laat de volgende maatregel(en) binnen 24 maanden uitvoeren na het uitvoeren van de eerste maatregel om de verdubbeling van het subsidiebedrag op de genomen isolatiemaatregel(en) niet mis te lopen.
  • Voor glasisolatie met een installatiedatum vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte een nieuwe methode, de zogenoemde binnenwerkse maat: dus de totale oppervlakte van kozijn en glas bij elkaar opgeteld. Download hier de uitleg over de meetmethoden.
  • Doordat de gesubsidieerde oppervlakte met ingang van 1 januari 2023 groter is, is het subsidiebedrag per m2 iets lager dan vorig jaar. Aanvragers gaan er niet op achteruit.

Let op: voor maatregelen die uitgevoerd zijn tussen 2 april 2022 en 31 december 2022, gelden nog de oude voorwaarden en subsidiebedragen. Kijk voor alle voorwaarden op de website van de RVO.

Waarom een nieuwe berekeningsmethode?

De ISDE-subsidie loopt door tot 2030. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar en wordt de regeling aangepast. Dit jaar is ook de berekeningsmethode aangepast omdat de RVO meerdere interpretaties op de huidige regeling binnenkreeg. Om de regeling te verduidelijken is gekozen voor de berekeningsmethode van ISSO. De onafhankelijke stichting ISSO is in 1974 opgericht als stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek. Deze kennisclub levert vakkennis aan professionals in de gebouwde omgeving.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven