Gerelateerd nieuws

Internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) gestart

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start met de internetconsultatie voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). 

De regelingstekst is te vinden via deze link. De consultatieperiode duurt van 3 december 2021 tot en met 16 januari 2022. Koninklijke VHG zal namens haar leden reageren op deze consultatie omdat de groene sector wel in de keten van bouwprojecten direct betrokken is, maar vooralsnog niet wordt meegenomen in deze subsidieregeling. 

Schoon en emissieloos
De regeling heeft tot doel om bij te dragen aan de ambitie om 60% minder stikstof in de bouw te realiseren in 2030 en zal ook een bijdrage leveren richting de doelstellingen van het Klimaatakkoord, de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten en het Schone Lucht Akkoord. De regeling is onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen.

Subsidiemogelijkheden

De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemingen in de bouwsector die zijn gevestigd in Nederland en biedt drie mogelijkheden:

  • de aanschaf van een emissieloze bouwmachine (SSEB Aanschaf);
  • de elektrificatie van een bestaande bouwmachine of de toepassing van een nabehandelingssysteem (SSEB Retrofit);
  • het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen (SSEB Innovatie).

Beknopte informatie over de SSEB is ook te vinden in de brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven