Gerelateerd nieuws

Hybride warmtepomp op energiebesparende lijst: ISDE-regeling per 1 juli aangepast

Per 1 juli is de nieuwe Erkende Maatregelenlijst (EML) van kracht. Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen, die vanaf 1 juli 2023 verplicht zijn voor bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen. Dit betreft bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kwh of 25.000 m3 aardgasequivalenten volgens meest recente verbruiksgegevens. Deze bedrijven moeten één keer per vier jaar daarover rapporteren via de Informatieplicht. In 2019 was de eerste rapportageronde. Dit jaar moeten de volgende rapportages uiterlijk 1 december ingediend worden in het eLoket van de RVO.

De hybride warmtepomp staat nu ook op deze lijst. Om die reden is de hybride warmtepomp 1 juli a.s. uit de ISDE-subsidieregeling voor de desbetreffende bedrijven gehaald.

De verplichting houdt in dat bedrijven, die onder de energiebesparingsplicht vallen, maatregelen móeten nemen als de terugverdientijd korter is dan 5 jaar. De overheid heeft bepaald dat dat in veel gevallen voor een hybride warmtepomp voor ruimteverwarming geldt.

Volgens de Europese staatssteunregels mogen verplichte maatregelen niet gesubsidieerd worden.  Daarom geldt de ISDE-subsidieregeling niet meer voor hybride warmtepompen voor de desbetreffende bedrijven. De aanpassing van de ISDE-subsidieregeling heeft geen gevolgen voor subsidiebeschikkingen die al zijn afgegeven.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven