Gerelateerd nieuws

Hybride warmtepomp Intergas brengt klimaatdoelen dichterbij   

Grote besparing gas en elektriciteit tijdens demonstratieproject

De hybride warmtepomp bespaart veel gas, elektriciteit en geld. Bovendien brengt zo’n apparaat de klimaatdoelstellingen een stuk dichterbij. Dat stelt sales director Ralf Jansen van Intergas in Coevorden. Intergas is onderdeel van Rheem en Nederlands marktleider op het gebied van verwarmingssystemen. Volgens Intergas heeft een hybridesysteem de toekomst en kunnen er heel veel woningen op relatief eenvoudige wijze en zonder al te grote investering mee worden verwarmd.    

Een hybride systeem zoals de XTEND van Intergas combineert een HR – ketel met een kleine warmtepomp, die het jaar door voor de verwarming zorgt. De ketel maakt warm tap- of douchewater aan en verwarmt als de temperatuur rond het vriespunt ligt. De Rijksoverheid heeft inmiddels aangekondigd dat hybride warmtepompen vanaf 2026 de standaard worden voor verwarming van woningen.

Intergas presenteerde de XTEND destijds op VSK. Volgens Jansen is het apparaat de ideale oplossing voor renovatieprojecten en dus voor woningcorporaties waarbij grotere aantallen woningen om een oplossing vragen. “Hybride is bovendien hét middel om de klimaatdoelstellingen van 2030 een stuk dichterbij te brengen,” stelt Jansen. “Inzet van onze toestellen draagt immers sterk bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. Om oude woningen honderd procent gasloos te maken, moet je enorme bedragen investeren. Dat geld kun je beter besteden aan installatie van warmtepompen in meerdere woningen of complexen.” Als een miljoen woningen zouden overschakelen op hybride, zouden het gasverbruik en de CO2 uitstoot zo sterk verminderen dat de klimaatdoelen volgens Intergas worden gehaald.

Compact

De binnenunit van de XTEND is slechts zeventien centimeter breed en dus lekker compact. Bij een renovatie kan het toestel dan ook eenvoudig worden geplaatst tegen lagere kosten. Jansen: “De investering die moet worden gedaan, is veel lager dan de kosten die gemoeid zijn met bijvoorbeeld een warmtenet.” De terugverdientijd van een hybride warmtepomp is bovendien gedaald door de alsmaar stijgende gasprijzen. De XTEND zorgt voor een opwaardering van het energielabel en verlengt de levensduur van de cv-ketel.

 Demonstratieproject

Volgens Jansen zijn hybridesystemen zoals de Intergas XTEND ideale oplossingen, zeker als ze op grote schaal worden ingezet. Hij baseert zijn opvatting onder meer op de gunstige uitslagen van het Demonstratieproject Hybride Warmtepompen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de hybride warmtepomp gasverbruik en energiekosten flink terugbrengt en een flinke bijdrage levert aan verduurzaming van de bestaande bouw.                                
Het project monitort zo’n tweehonderd woningen van verschillend bouwjaar en type hybride installaties van verschillende merken. Van honderdtwintig deelnemers zijn inmiddels voldoende data van goede kwaliteit beschikbaar om de prestatie te kunnen vaststellen.  De deelnemende woningen hadden over de twee jaar voorafgaand aan het project een gemiddeld gasverbruik van 1850 m3. Door plaatsing van het hybride systeem gaat dit naar 475 m3, een vermindering met maar liefst driekwart. De besparing op elektriciteit is ongeveer duizend euro per jaar per woning.* Met zonnepanelen wordt de besparing nog groter. Overigens zijn er wel grote verschillen. Sommige deelnemers besparen negentig procent, anderen veel minder. Een oorzaak van dat laatste kan zijn dat sommige bewoners de verwarming hoog zetten voor zoveel mogelijk comfort.  Ook in oude woningen met bestaande radiatoren worden goede resultaten behaald, mits de radiator de ruimte krijgt om naar alle kanten uit te stralen.

Uit het project blijkt verder dat de eigenaar van de pomp of de installateur steeds goed moeten kunnen zien wat de installatie doet om de prestaties te kunnen verbeteren zodat direct kan worden ingegrepen als dat nodig is. Kortom: meten is weten. Verder blijken de kwaliteit van het afgiftesysteem en de regeltechniek van cruciaal belang te zijn om in elke situatie tot goede prestaties te komen.

Het project is uitgevoerd op initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving, Techniek Nederland, de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het project had oorspronkelijk een looptijd van twee jaar en liep in 2023 af, maar gaat nog door tot in 2024.

Haalbaar   

Uit financieel en technisch oogpunt is een hybride warmtepomp volgens Jansen voor de meeste huishoudens zeker haalbaar. “Een toestel kan vrij eenvoudig worden geïnstalleerd, zonder al te grote ingrepen. De installatiekosten blijven hiermee binnen de perken. Omdat hybride warmtepompen in grote aantallen kunnen worden gefabriceerd, is de prijs relatief gunstig. Door de steeds efficiënter wordende productie kan de prijs in de toekomst verder omlaag en zal deze uiteindelijk rond de 3200 euro uitkomen, de installatie inbegrepen. Andere oplossingen, zoals warmtenetten, hebben al deze voordelen niet en volledig elektrische apparaten doen het alleen goed in zeer goed geïsoleerde woningen.” Volgens Intergas komen er zo’n 1,7 miljoen Nederlandse huishoudens in aanmerking voor installatie. 

Innovaties
Intergas zet regelmatig diverse innovaties in de markt en heeft daarvoor meerdere octrooien gekregen.  Jansen: “We werken nu bijvoorbeeld aan een cv-ketel met een geïntegreerde hybride warmtepomp en aan een hybride monoblok, dat heel rendabel toegepast kan worden bij meerdere woningen.” De luchttoevoer van de buitenunits kan vanaf het dak.

HRe-hybride is de volgende stap. Hierbij wekt de warmtepomp in combinatie met batterij- en terugwintechniek warmte op. De meeste cv-ketels van Intergas zijn overigens geschikt om de restvraag naar gas op te vangen met groen gas, waterstof of allebei.

Vanwege ruimtegebrek en geluidsoverlast is niet alle gestapelde bouw geschikt voor een pomp met buitenunit. Dat werd onder meer vastgesteld door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.  Intergas speelt hierop in door de ontwikkeling van een pomp die binnen kan worden geplaatst.

De onderneming uit Coevorden investeert verder in het geschikt maken van warmte-installaties voor andere gassoorten zoals biogas, waterstof en groen gas. Bestaande ketels kunnen hierdoor worden behouden als een woning wordt afgeschakeld van het fossiele gas.

Cloudoplossing

 Intergas heeft een cloudoplossing bedacht voor het verzamelen van data in een groot aantal woningen. Het gaat om de combinatie van gegevens van het verwarmingstoestel, weersomstandigheden en het kadaster combineert. Op deze manier kan het effect van de besparingsmaatregelen direct worden gemeten. Door slim in te spelen op buitentemperatuur en energieprijzen kunnen de verbruikskosten verder omlaag worden gebracht.

Standaard

Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor woningverwarming. Bij vervanging van de cv-installaties moet worden overgestapt op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit, als het aan de overheid ligt, een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet werkt in verband hiermee aan een wijziging van het Bouwbesluit.

Normering

Het kabinet bereidt normering van verwarmingsinstallaties voor zodat deze in 2026 in kan gaan.  Hiermee worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie, hetgeen meestal betekent dat op een alternatief moet worden overgestapt, zoals een hybridesysteem. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid. Om de ontwikkeling van deze techniek te ondersteunen, biedt het Rijk subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%. Tot en met 2030 heeft het kabinet €150 miljoen per jaar gereserveerd om woningeigenaren te blijven ondersteunen bij de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0% voor lage- en middeninkomens, beschikbaar.

Klik hier voor de website.

* De berekeningen zijn uitgevoerd aan de hand van de energietarieven volgens het prijsplafond: 1,45 euro voor een m3 gas en 0,40 euro voor een kWh.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven