Gerelateerd nieuws

Opnieuw blijkt: Hout succesfactor voor zeer lage MPG

Voor het vaststellen van de doelen voor een circulaire economie is uitgegaan van een koploperaanpak. Er worden hierbij realistische maar ambitieuze doelen voor de hele bouwsector in 2030 bepaald, op basis van de prestaties (MPG) die nu door koplopers worden behaald. Koplopers zijn gerealiseerde bouwwerken waarbij een (zeer) lage MPG is gerealiseerd. Het ophalen van inzichten uit koploperprojecten is een effectieve stap bij het concreet krijgen van de doelen.

Uit het rapport van W/E Adviseurs komt naar voren dat hout dé belangrijkste succesfactor is voor een lage MPG (milieuprestatie gebouwen) bij de onderzochte projecten. Binnen de 20 onderzochte projecten bleek de toepassing van houtbouw de meest toegepaste circulaire strategie. Er wordt veel HSB en CLT toegepast als draagconstructie. Ook wordt hout toegepast in vloeren, gevel en dak. In sommige situaties leidt houtbouw niet tot een (veel) lagere MPG, bijvoorbeeld in combinatie met stalen kolommen en liggers.

Andere succesfactoren voor een lage MPG die in de projecten naar voren kwamen, zijn:  

  • Toepassen hergebruikt materiaal

  • Langere gebouwlevensduur

  • Een ander energieconcept, zoals warmtelevering op basis van een duurzame bron  

  • Producten met een lagere MKI* 

  • Losmaakbaar en modulair bouwen  

De MPG geeft bij alle materialen die in een gebouw worden toegepast hun milieubelasting (milieu impact) aan. De huidige bouwbesluit MPG-eis van 0,8 is eenvoudig haalbaar. De referentiewoningen zitten op ca. 0,6. Een MPG van 0,3 in 2030 is haalbaar, als gekozen wordt voor biobased, modulair en compact bouwen en een hoogwaardige inzet van secundaire materialen. En dat deze circulaire strategieën ook een positief effect hebben op een lagere MPG. Om de duurzaamheid van productkeuzes goed te kunnen waarderen, is het van belang dat er van duurzame producten een categorie 1 of 2‐productkaart in de NMD beschikbaar is.

Eén van de aanbevelingen die W/E Adviseurs doet, is het onderzoeken hoe een aantal circulaire strategieën beter kan worden gewaardeerd. Voorbeelden zijn het losmaakbaar bouwen, CO2-opslag in biobased producten en korte transportafstanden. 

Dit onderzoeksproject bevestigt de sterke relatie tussen het energieconcept en de MPG van een gebouw. Een goede energieprestatie resulteert meestal in een hogere MPG, omdat extra materialen worden toegepast. Met name PV-panelen hebben een zware milieulast; deze waren bij enkele geanalyseerde woningen verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de MPG.

Lees hier het hele rapport: W/E rapport 30703: Koplopers in de woningbouw.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven