Gerelateerd nieuws

‘Hoge studieschulden vertalen zich naar een slechte positie op de woningmarkt’

De studieschuld in Nederland blijft toenemen. Dat vinden we vanuit BLG Wonen een zorgelijke ontwikkeling. (Ex-)studenten verdienen tijdens en na hun studie eerlijke kansen op de woningmarkt.

Hoge studieschulden vertalen zich echter vaak naar een slechtere positie op de woningmarkt. Vermogende ouders bieden dan soms een uitweg. Maar dit is oneerlijk voor studenten die geen ouders hebben die kunnen bijspringen en daardoor minder kansen hebben.

Daarbij verbaas ik me over de webteksten van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). ‘Loop geen geld mis’, ‘Het is niet altijd meteen een gift’ of ‘U hoeft niet altijd maximaal te lenen’. Studenten moeten zich realiseren dat een studieschuld veel impact heeft. De slogan “pas op geld lenen, kost geld” zou beter op zijn plaats zijn.

Een stabieler overheidsbeleid zou ook veel helpen. Onlangs werden de regels veranderd voor het terugbetalen van de schuld door de herinvoering van de basisbeurs. Ook is de manier waarop de schuld meeweegt in de hypotheek aangepast. En wordt nu de rente dus aangepast.

Weloverwogen en constant beleid geeft duidelijkheid. En helpt ons als marktpartij ook om ons hypotheekbeleid af te stemmen zodat ex-studenten kansen op de woningmarkt hebben.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven