Gerelateerd nieuws

Hoge aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft toch ver onder behoefte

In de eerste drie kwartalen van 2021 werden er 28.484 nieuwbouw koopwoningen verkocht. Dit is niet alleen 13% hoger dan vorig jaar, dit is het hoogste aantal in 15 jaar. Dit blijkt uit de laatste cijfers verzameld door WoningBouwersNL. Dit aanbod blijft echter ver achter bij de vraag. “Terwijl de druk op de woningmarkt door heel Nederland met de dag toeneemt, blijft de nieuwbouw in veel regio’s nog steeds (ver) achter. Bovendien is er een mismatch tussen wat er gebouwd wordt en wat er nodig is om de markt vlot te trekken.” aldus directeur Coen van Rooyen van WoningbouwersNL.

Hoewel de goede verkoopcijfers anders doen vermoeden blijft het aantal verkochte nieuwbouwwoningen ver onder de werkelijke behoefte op de woningmarkt. Vooral de verkoop van appartementen zit namelijk flink in de lift van 25 naar 37 procent van het totaal. Waar in de voorgaande jaren gemiddeld 6.208 nieuwbouwappartementen werden verkocht steeg dit tot 10.119 appartementen over de eerste drie kwartalen van 2021. En daar zit het probleem. Het duurt gemiddeld bijna 200 dagen om een appartement boven de € 426.000 te verkopen terwijl een eengezinswoning in dezelfde prijscategorie binnen 75 dagen verkocht is. Saillant detail is dat er 500 eengezinswoningen minder verkocht zijn dan vorig jaar terwijl de vraag naar dat woningtype juist flink is toegenomen. Van Rooyen “Hoewel het voor de bouwers prima verdienen is, is het maatschappelijk gezien niet uit te leggen. Een zeer ernstig gevolg van doelbewust overheidsbeleid om binnenstedelijk te blijven bouwen. Met name een kleine groep vermogende starters worden bediend terwijl de wachtlijsten in de breedte beschamende proporties aannemen, nog los van de milieugevolgen”

Andere visie op ruimte Nederland nodig
Het landelijk verkooprecord maskeert ook een ander probleem: de regionale verschillen nemen toe. Sterker nog in Utrecht (-1%) en Drenthe (-4%) was de verkoop zelfs lager dan vorig jaar. En ook in Overijssel (0%) en opvallend genoeg Flevoland (2%), waar veel ruimte is voor uitbreiding, was de groei zeer beperkt. Opvallende koploper is Limburg (+25%) waar enkele grote projecten zorgden voor de groei. Maar ook Noord- en Zuid-Holland zagen, door het grote aantal binnenstedelijke projecten wat (eindelijk) in verkoop ging, een flinke groei (+20%). 59% van alle nieuwbouwverkoop is nu geconcentreerd in drie provincies, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. “Deze mismatch tussen marktvraag en overheidsbeleid is een risico dat we ons niet kunnen permitteren. Er is echt een andere visie op de ruimteverdeling in Nederland nodig. Anders blijven we in een permanente crisis verkeren”, aldus van Rooyen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven