Gerelateerd nieuws

Hoe zorgen we voor meer ambtenaren voor woningbouw?

De woningnood in Gelderland is groot. Om woningbouw te versnellen, zijn er onder andere meer (gespecialiseerde) ambtenaren nodig. Samen met gemeenten kijken we of er mogelijkheden zijn om dit probleem op te lossen.

Meer ambtenaren

Vanuit het Actieplan Wonen zijn er op dit moment al meerdere ondersteuningsmogelijkheden om het aantal ambtenaren te vergroten. Zo kunnen gemeenten sinds november 2020 subsidie aanvragen voor tijdelijke inhuur van medewerkers of expertise. Ons versnellingsteam woningbouw helpt bij het oplossen van knelpunten. Sinds begin 2023 hebben we de ondersteuning van het versnellingsteam vergroot. Ook dragen we met het traineeship ‘Starter in Gelderland: ontdek het ruimtelijk domein!’ bij aan meer instroom van medewerkers in het ruimtelijk domein. Aanvullend kijken we nu samen met gemeenten naar de voor- en nadelen en mogelijke kaders van een expertteam woningbouw of een zogeheten ‘flexpool’.

Flexpool van specialisten

Half februari 2023 hebben we deze opzet besproken met  de ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep. Op basis hiervan gaan we verder met de verkenning van specialistenpools op regionaal niveau, met specifieke deskundigheid (denk aan planeconomie, stikstof, mobiliteit). Dit combineren we met het uitbreiden van de starterspool van 30 naar 100 personen en het uitbouwen van het traineeship. Deze combinatie werken we nu verder uit. Half april 2023 bespreken we dit opnieuw met de begeleidingsgroep.

Kans voor gemeenten

Gemeenten zien de uitbreiding van de starterspool als een kans om nieuwe doelgroepen te bereiken voor opleidingsprogramma’s en onbenut arbeidspotentieel in te zetten. Een expertteam of flexpool kan een positieve werking hebben op het vlak van werving, opleiding en begeleiding van nieuwe medewerkers. Maar ook als het gaat om delen van kennis en beter benutten van aanwezige deskundigen bij gemeenten. De verkenning van specialistenpools op regionaal niveau is een verdere uitwerking en verbreding van de eerder met succes gerealiseerde flexpool bij de Groene Metropoolregio.

Vervolg verkenning

Herkent u vanuit uw gemeente het probleem van tekorten aan ambtenaren voor woningbouw? Wilt u meedenken over de mogelijke inzet van een expertteam of flexpool? En/of heeft u als gemeente interesse om deel te nemen en gebruik te maken van een expertteam of flexpool? De komende periode willen we de scenario’s voor een provincie brede starterspool en specialistenpool verder onderzoeken. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven