Gerelateerd nieuws

Hoe natuur beschermen ook leidt tot versnellen woningbouw

Met 4 impulsmaatregelen richten de provincie Zuid-Holland en omgevingsdienst Haaglanden zich op het beschermen van kwetsbare dieren en planten. Tegelijkertijd helpen de maatregelen bij een snellere doorloop van bouwprocedures voor woningen.

In de huidige praktijk blijkt vaak pas aan het einde van een procedure dat er beschermde dier- of plantensoorten op een bouwlocatie voorkomen. Op dat moment kunnen er problemen ontstaan rondom het ontheffingsproces. Hierdoor komt of de natuur in de knel of loopt de planning van nieuwbouw of verbouw vertraging op. Met de impulsmaatregelen zorgt Provincie Zuid-Holland ervoor dat er eerder en beter in het woningbouwproces aandacht wordt besteed aan beschermde soorten, bijvoorbeeld door het gericht toepassen van natuurinclusief bouwen. Ook komt er ecologische informatie beschikbaar die voor iedereen toegankelijk is, om duidelijk te maken óf en waar beschermde soorten aanwezig zijn. Zo ontstaan er geen verrassingen aan het einde van een procedure. Door de tijd heen zal deze informatie regelmatig worden aangevuld waardoor deze steeds nauwkeuriger wordt.

Het mes snijdt aan 2 kanten
Gedeputeerde Anne Koning, met onder meer wonen in haar portefeuille, is blij met de maatregel: “In Zuid-Holland is een grote behoefte aan betaalbare woningen. We moeten dus zoveel mogelijk de woningbouw versnellen. Met de impulsmaatregelen kunnen we het tempo hoog houden en helpen we tegelijkertijd de natuur beter in stand te houden.” Gedeputeerde Berend Potjer, van onder meer natuur, sluit daar van harte bij aan: “Betere kennis over de aanwezigheid van soorten op locaties helpt. Als vervolgens robuust wordt ingezet op natuurinclusieve maatregelen, geeft dat duidelijkheid bij ontheffingsprocedures, zorgt dat voor een zorgvuldige uitvoering en levert dat uiteindelijk een positief effect op bij het in stand houden van beschermde soorten.”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven