Gerelateerd nieuws

Het Rijksvastgoedbedrijf en de versnelling van de woningbouw

Waarom gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zich inzetten voor de woningbouwopgave. En hoe? Tessa Flantua van het RVB vertelt er over op de PROVADA, de grootste vastgoedbeurs van Nederland.

Gaat het Rijk nu zelf woningen bouwen? ‘Nee, het Rijksvastgoedbedrijf gaat niet zelf bouwen. We gaan ook niet op de stoel van een projectontwikkelaar zitten en er komt geen extra partij bij: wij zijn al de eigenaar van de grond en nu pakken we een grotere rol’, vertelt Tessa Flantua,kwartiermakend directeur van de nieuwe directie Gebieds- en Vastgoedontwikkeling (GVO). Zij zal op de PROVADA dieper ingaan op hoe het Rijksvastgoedbedrijf, met de nieuwe directie, anticipeert op de veranderende vastgoedwereld.

Bestemmingsplan

‘Wat we wel doen? We zitten langer aan tafel met alle partijen, namelijk totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Daarna gaan we pas verkopen. Dat heeft voordelen voor marktpartijen en gemeenten: bij het ontwikkelen van grote gebieden moet je ook afspraken maken met elkaar over zaken als de infrastructuur. Dat is veel makkelijker met één eigenaar dan met allemaal verschillende eigenaren binnen het gebied.’
De directie GVO is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om als Rijk meer regie te krijgen op de ruimtelijke ordening en de woningbouw in Nederland. ’Doordat we langer in het proces aanwezig zijn, hebben we invloed op bijvoorbeeld de betaalbaarheid in de nieuw te bestemmen gebieden, zoals Lelystad Warande, Almere Pampus en Almere Oosterwold.’

Prettig wonen

Als Rijksoverheid hebben we een voorbeeldrol en daarom denken we goed na over de inrichting van de nieuwe woongebieden. Het is tenslotte voor de lange termijn. De stedenbouwkundige kwaliteit moet voldoende zijn, net als de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen. Het moet er prettig wonen zijn. Maar we gaan ons niet bemoeien met de kleur stenen van de huizen en ook de marketingkant laten we aan de marktpartijen over.’
De samenwerking met marktpartijen verandert verder niet: ‘We kijken nu ook al naar de nieuwe bestemming en stellen eisen aan de herontwikkeling. Wanneer we bijvoorbeeld een kazerne verkopen, is het die militaire functie al kwijt. We gaan samen met de gemeente in gesprek welke functie op de te verkopen locatie vervolgens passend zou zijn. Daarna verkopen we – zoals de markt van ons gewend is – openbaar, transparant en marktconform. Na de verkoop wijzigt de gemeente  het bestemmingsplan op aanvraag van de koper. Bij de grote gebiedsontwikkelingen in Valkenhorst en Flevoland, is het grote verschil dat het Rijksvastgoedbedrijf tijdens de hele planvorming aan boord blijft.’

Gemeente helpen

Met de nieuwe directie en de daarbij behorende financiële middelen en bevoegdheden, kan het RVB gemeenten met een tekort aan bouwlocaties helpen om hun lopende gebiedsontwikkeling te versnellen. Flantua: ‘Wanneer wij gronden in de buurt hebben, kunnen we met de gemeente in gesprek gaan over hoe we de gebiedsontwikkeling op gang kunnen krijgen. Daarnaast worden we ook benaderd door marktpartijen die graag een versnelling zien op een locatie, maar om diverse redenen niet verder komen. We zullen per keer bekijken of we kunnen helpen. Alles om te bezien of we die woningbouw kunnen versnellen!’

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven