Gerelateerd nieuws

‘Hergebruikt staal is breed toepasbaar en veilig’

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8713 gratis opvraagbaar. ‘Het omsmelten van constructiestaal is erg milieuvervuilend. Met de nieuwe NTA stimuleren we de verkrijgbaarheid en toepassing van herbruikbare staalconstructies.’

Een stalen kolom binnen een gebouw roest niet en is doorgaans niet vatbaar voor vermoeidheid: daarvan blijven de eigenschappen en de kwaliteit hetzelfde. Dus waarom zou je deze bij sloop dan niet hergebruiken bij een renovatie of een nieuwbouwproject? Daarnaast is het omsmelten van constructiestaal erg milieuvervuilend.  Hoe mooi zou het zijn als het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), en ook de markt, dat kan voorkomen door het hergebruik van staal?

Rutger Snoek, adviseur constructies bij het RVB: ‘De mogelijkheden waren al eerder in beeld. Bij de herontwikkeling van een hangar op Vliegkamp Valkenburg experimenteerden we al met de toepassing van hergebruikt staal voor hulpconstructies. Maar hoe maak je het breed toepasbaar? En hoe verzamel je de benodigde informatie om iedereen te overtuigen van de veiligheid van hergebruikt constructiestaal? Hier was nog geen eenduidige afspraak over. De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8713 ’Hergebruik van constructiestaal’ brengt daar verandering in.’

Gezamenlijk initiatief

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde met marktpartijen en onder begeleiding van normeringsinstituut NEN deze eerste stap naar een standaardprocedure voor het hergebruik van constructie staal in Nederland. In de bestaande norm NEN-EN 1993 en in het Bouwbesluit staan de eisen die van toepassing zijn op nieuw constructiestaal. De nieuwe NTA helpt bij het opstellen van een keuringsdocument waarin de informatie staat die nodig is om eerder gebruikt staal op een andere plek opnieuw toe te kunnen passen.

Aanknopingspunten voor professionals

De NTA is niet normerend en niet gekoppeld aan het Bouwbesluit, maar biedt aanknopingspunten aan professionals in de bouw, geeft zicht op de benodigde procedures en ontsluit de benodigde informatie. De NTA stuurt in de juiste richting, geeft aan wat je moet doen en ook wat je moet documenteren. Veiligheid gaat voor alles: een staalconstructie die blootgesteld is aan schudden, rammelen of draaien met vermoeiing tot gevolg, is in ieder geval uitgesloten. Deze kan niet worden hergebruikt. Dit gaat onder meer over masten en onderdelen van bruggen. Gietijzer, smeedijzer en staalsoorten van voor 1955 zijn ook uitgesloten. Andere staalconstructies zijn juist prima opnieuw te gebruiken.

Samenbrengen van partijen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft nu mogelijk gemaakt dat de nieuwe NTA gedurende een jaar gratis opvraagbaar is bij NEN. Snoek: ‘Met de nieuwe NTA stimuleren we de verkrijgbaarheid en toepassing van herbruikbare staalconstructies. We bouwen in Nederland sowieso veel meer dan er vrijkomt, dus alle herbruikbare staal zou makkelijk toegepast kunnen worden. En er kan specifiek worden ontworpen op basis van beschikbare materialen. De NTA helpt ook bij het overtuigen van gemeentes en het vinden van materiaal. We brengen ervaringen en wettelijke kaders samen, en daarmee opdrachtgevers, handelaren en constructeurs.’

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven