verduurzamen

Gerelateerd nieuws

Woningen te verduurzamen, het Rijk biedt handvatten

Namens alle provincies en bijna zestig gemeenten, stuurt gedeputeerde Huib van Essen van Energietransitie een oproep aan Den Haag. Zij dringen er bij de ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken, Klimaat en Energie en Volkshuisvesting op aan om de juridische en fiscale belemmeringen op te lossen die het grootschalig verduurzamen van woningen in de weg staan.

De bestuurders geven in de brief aan dat het grootschalig verduurzamen van woningen alleen kan, als woningeigenaren ontzorgd worden en eigenaren niet zelf de vaak hoge kosten van die verduurzaming in één keer hoeven te betalen. Op diverse plekken wordt gewerkt aan nieuwe oplossingen maar stuiten initiatiefnemers steeds op juridische belemmeringen.

Gebouwgebonden verduurzamen

Huib van Essen: “Binnen provincie Utrecht zijn in Wijk bij Duurstede en in Amersfoort twee pilots verder uitgewerkt, waarbij gemeente of marktpartij de investeringskosten oppakt. Experts isoleren de woningen, plaatsen zonnepanelen, isolatieglas en een warmtepomp. Bewoners betalen daar in maandelijkse termijnen voor via een gemeentelijke regeling of een onderhoudscontract. Cruciaal daarbij is dat deze oplossingen gebouwgebonden zijn en niet persoonsgebonden: als een bewoner verhuist, neemt de nieuwe bewoner het maandelijks bedrag over. Juridisch en fiscaal is dit nog niet goed geregeld. Voor een impuls in de energietransitie is de gezamenlijk inzet van ministeries heel hard nodig.”

Minister de Jonge voor Volkshuisvesting heeft de Kamer toegezegd er voor de zomer goed naar te kijken. Voor een oplossing zijn ook ministers Jetten voor Klimaat en Energie, Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Kaag van Financien nodig. De ondertekenaars van de brief roepen de vier ministers op om samen te besluiten werk te maken van passende juridische kaders voor gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsinstrumenten.

Brede steun

De oproep wordt mede ondersteund door de Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Stroomversnelling, de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven