Gerelateerd nieuws

Handreikingen voor duurzaam onderhoud voor parkeergarages

Toen in 2016 de VEXPAN (netwerkorganisatie op het gebied van parkeren) in contact kwam met het toenmalig Platform Betononderhoud, raakten beide partijen al snel met elkaar in gesprek over parkeergarages en de soms slechte staat waarin veel van die garages zich bevonden. Veel eigenaren en commerciële exploitanten van parkeergarages hadden te maken met achterstallig onderhoud of werden al veel eerder dan verwacht geconfronteerd met ingrijpend (vervolg)onderhoud. Beide organisaties besloten om samen de kennis en ervaringen op het gebied van bouwkundig onderhoud van parkeergarages te delen en te kijken of er wellicht handvatten konden worden gegeven aan eigenaren en exploitanten om het onderhoud beter, efficiënter en duurzamer te maken. Het project heeft geleid tot een zevental handreikingen voor duurzaam onderhoud van parkeergarages, die te downloaden zijn via de website van de VBR.

Handvatten

Het project is gestart met een middagsymposium in de Reehorst in Ede. Met de tijdens deze middag verzamelde input, en op basis van vele met deskundigen gevoerde gesprekken, zijn Peter Nuiten (bouwkundig adviseur, oud-voorzitter van de VBR) en Jitze Rinsma (adviseur in de parkeerbranche) aan de slag gegaan met het samenstellen van de handreikingen. Daarbij hebben zij tevens dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de  leden van de VBR, de Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen VLB en de Vereniging Adviseurs voor Betononderhoud en -Reparatie VABOR.

De auteurs hopen ermee te bereiken dat eigenaren, exploitanten en beheerders van parkeergarages er in hun eigen werk hun voordeel mee kunnen doen. Peter Nuiten: “Wij hebben beiden zoveel zaken in het onderhoud van parkeergarages fout zien gaan, dat we ervan overtuigd zijn dat de handreikingen juist voor hen erg nuttig kunnen zijn.”

“Ook wanneer nieuwe garages worden gebouwd, kan alle informatie die we in deze handreikingen hebben verzameld onderhoudsproblemen in de toekomst al voor een groot deel voorkomen”, vult Jitze Rinsma aan.

De onderwerpen

De handreikingen behandelen:

  1. Introductie: Wat is duurzaam onderhoud, borging of verlenging van de beoogde levensduur, onderhoudsscenario’s en aanbevelingen.
  2. Inspecties, onderzoek en advies: Het bouwdossier, doel en omvang van de inspectie, te onderzoeken parameters bij gewapend betonnen onderdelen, analyse van de schadeoorzaak, technisch herstel- en onderhoudsadvies.
  3. Betonreparaties
  4. Vloerafwerkingen
  5. Dilataties in vloeren en wanden
  6. Opstellen en gebruik van een MeerJarenOnderhoudsPlanning MJOP
  7. Duurzaam ontwerp.

Symposium

Oorspronkelijk was het de bedoeling de handreikingen te presenteren op het seminar ‘Duurzaam ontwikkelen, bouwen en onderhouden van parkeergarages’. Vanwege de coronaperikelen is dit seminar tot tweemaal toe uitgesteld. Nu is besloten de handreikingen gratis via de website van de VBR ter beschikking te stellen (zie: vbr.nl/downloads). Graag houden wij bij, wie de Handreikingen heeft gedownload om geïnteresseerden later te kunnen uitnodigen voor een studiemiddag over dit onderwerp. Dan kunnen ervaringen met de toepassing van de handreikingen in de praktijk met elkaar worden besproken en gedeeld. De contactgegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven