Gerelateerd nieuws

Grootschalige productie Prefab biobased huizen mogelijk, provincie Brabant laat Houtland Holland onderzoek verrichten

De provincie Noord-Brabant wil in de komende 3 tot 5 jaar 2.500 tot 3.000 flexwoningen voor spoedzoekers te realiseren, de Brabantse Vloot flexwoningen. De provincie helpt de gemeenten en wooncorporaties om versneld tot uitbreiding van de woonvoorraad te komen. Het streven is om dit zo duurzaam mogelijk te doen en vroeg aan Holland Houtland, adviseur op het gebied van biobased bouwen, de mogelijkheden voor prefab biobased huizen in beeld te brengen. Conclusie: de markt is klaar om grootschalig betaalbare woningen te realiseren.  En dit kan snel en betaalbaar.

Holland Houtland heeft deze verkenning naar een nieuwe markt breed aangepakt met vragen als: zijn deze concepten al marktrijp, zijn er voldoende woningen, kunnen leveranciers wel snel leveren, is biobased betaalbaar? De uitgebreide rondgang met input van 50 marktpartijen leidde tot de gids biobased bouwen 2022.

‘Goede mix systemen en materialen belangrijk’
Gedeputeerde Erik Ronnes van Noord-Brabant is blij met het inzicht dat vanuit de gids geboden wordt om dit te verwerken in beleid. “De provincie zoekt bij de uitbreiding van de woningvoorraad in Brabant naar een goede mix van systemen en materialen, tempo en duurzaamheid. Want er zijn op veel vlakken veel goede initiatieven. Wat wel duidelijk is, is dat bouwen met stro, hennep, vlas, hout en nog veel meer plantaardige materialen ontzettend veel kansen biedt. Voor bouwers, bewoners en boeren. Zeker in Brabant, waar een deel van de productie van de grondstoffen zit.”

Uit de gids blijkt dat de leveranciers grondgebonden, gestapelde of tijdelijke woningen kunnen leveren binnen het budget van de huurklassen van wooncorporaties. De helft van de leveranciers leveren zelfs woningtypen die bij uitstek geschikt zijn voor spoedzoekers, woningen in de laagste huurcategorie voor 1 à 2 persoonshuishoudens.

Ruim 20.000 woningen
Directeur Chantal van Schaik van Holland Houtland weet dat woningbouwcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars zich regelmatig zorgen maken of er wel biobased woningen beschikbaar zijn. “Onze vraag aan de leveranciers was niet: kun je op korte termijn zes woningen leveren. Dat is namelijk heel lastig. Onze vraag wel was: wat kun je maximaal in 2023 produceren. Dan krijg je namelijk het antwoord: ruim 20.000 woningen. Wat is het verschil? Een fabriek kan niet start stop aan en uit. Er is een gegarandeerde, constante afname nodig en dan zijn de levertijden geen enkel probleem, de huizen rollen van de band.”

De drie voorwaarden om op te schalen zijn:
– Constante flow in de productie
– Liever afnameafspraken voor 5 jaar, dan een eenmalige megaorder
– Uitbreiding van productielocaties Financiering

Opschalen kan
Volgens Houtland Holland kunnen met deze bouwstroom en het vergroten van productiefaciliteiten de leveranciers opschalen naar landelijke ruim 76.000 woningen in 2025. Dit komt overeen met de omvang van de jaarlijkse toename van het aantal woningen in de afgelopen jaren. Vanaf 2027 kan de teller dan op jaarlijks 121.000 woningen staan, landelijk. Sandra Nap, directeur Holland Houtland: “Voor een constante productie door deze leveranciers is het nodig dat nieuwkomers ook een kans krijgen bij tenders om zich langjarig te bewijzen. Ook durven opdrachtgevers vaak niet de duurzame ambities in de tenders op te nemen omdat ze bang zijn dat dat te duur is. Dat misverstand over de prijs van de woonproducten is met deze marktverkenning uit de weg.”

De provincie Noord- Brabant besteedt er volop aandacht aan in de week van het wonen. Deze vindt plaats van 14 tot 18 november 2022.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven