Gerelateerd nieuws

evofenedex kijkt uit naar grondstoffenstrategie kabinet

evofenedex kijkt met belangstelling uit naar de grondstoffenstrategie van het kabinet, zoals benadrukt bij onze inbreng tijdens de ronde tafel over de beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op 28 september is tijdens het debat met de Tweede Kamer uitvoerig gesproken over de nota en de kaders die deze stelt.

Bij veel dossiers die onder de beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vallen, gaat het om integraal beleid waarbij meerdere ministeries zijn betrokken. Daarom vergt de uitwerking hiervan meer tijd. Belangrijke verdiepende beleidsdocumenten volgen nog voor eind 2022 of in het eerste kwartaal van 2023: grondstoffenstrategie, klimaatstrategie, internationale migratiestrategie en Afrikastrategie.

Europees beleid in aantocht

Ook komt er nog veel Europees beleid richting Den Haag, dat van directe invloed is op de Nederlandse handelsstromen. Zoals diverse moderne handelsverdragen die in onderhandeling zijn en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bevestigde de Tweede Kamerleden gisteren tijdens het debat dat Nederland nog geen standpunt heeft ingenomen over het Mercosur-verdrag en dat het IMVO-beleid wordt uitgevoerd op basis op van de OESO-richtlijnen. evofenedex volgt beide dossiers op de voet.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven