Gerelateerd nieuws

Resource Wende Conferentie 

Op 30 en 31 mei 2023 vindt in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het KIT, de Resource Wende Conferentie plaats. Op deze bijeenkomst wordt een systemisch scenario om de grondstoffencrisis aan te pakken gepresenteerd en besproken. Een scenario dat complementair is aan het bestaande Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 en de European Critical Raw Materials Act. Wat is de Europese en Nederlandse strategie als de gewenste grondstoffenvoorziening niet kan worden gerealiseerd? Veel mensen realiseren zich niet dat het einde van de voorraden nabij is. Veel materialen die we nodig hebben voor voor een duurzame transitie zijn er spoedig niet meer.

Dinsdag 30 mei: De ongemakkelijke waarheid

Op deze dag laten prominente sprekers de ernst van het grondstoffenprobleem zien, evenals de impact op de energietransitie, onze samenleving en de wereldwijde geopolitieke verhoudingen. In de middag kun je actief deelnemen aan twee workshoprondes waarin we dieper ingaan op de uitdagingen die de vraag naar grondstoffen op economie, samenleving en duurzaamheidstransities met zich meebrengt. De dag wordt afgesloten met een levendige discussie met leiders uit de industrie over de impact van de grondstoffencrisis op hun toeleveringsketens, het vestingingsklimaat en de kansen om het grondstoffenverbruik, de kosten en de footprint te verlagen. Sprekers, panelleden en workshopbegeleiders zijn onder andere Harald Sverdrup (professor Inland Norway University of Applied Sciences) Simon Michaux (deskundige mijnbouwindustrie, industriële recycling industrie en Critical Raw Materials (CRM), Finland), Nienke Homan (VNCI), Marco Waas (Nobian), Herman Mulder (True Price, Impact Economy Foundation, SDG Netherlands), Werner Schouten (Impact Economy Foundation), Tjeerd Jongsma (ISPT), Herman van der Meyden (Shell Energy Transitions), Hans van der Weijde (Tata Steel). Dagvoorzitter is Harm Edens.

Woensdag 31 mei: Alternatieve systemische oplossingen

Op deze dag hebben we het over de mogelijkheden die de vraag naar grondstoffen doen afnemen en tegelijkertijd duurzaamheidstransities versterken. In de ochtend gaan we in op overheidsinitiatieven, zoals de European Critical Raw Materials Act. en de Nationale Grondstoffenstrategie en het Nationaal Programma Circulaire Economie. Maar ook op het publiek-private voorstel van de Club van Rome. In de middag kun je deelnemen aan een workshop waarin oplossingen voor verschillende aandachtsgebieden worden besproken (Resource Management, Klimaat & Energie, Economie, Geopolitiek, Circulaire Economie, Biodiversiteit). De tweede dag wordt afgesloten met een discussie over de samenhang tussen de Resource Wende en de bestaande overheidsinitiatieven, gevolgd door een overhandiging van een Resource Wende-voorstel aan leiders uit de politiek en de industrie. Sprekers, panelleden en workshopbegeleiders zijn o.a. Tom Berendsen (EU Parlementslid), Jan Peter Balkenende (Emeritus hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, extern adviseur Ernst & Young), Matthéüs van de Pol (Programmaleider Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie), Harald Sverdrup (professor Inland Norway University of Applied Sciences), Simon Michaux (deskundige mijnbouwindustrie, industriële recycling industrie en Critical Raw Materials (CRM), Finland), Sandrine Dixson Declève en Carlos Pereira (Club van Rome), Meindert Stolk (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) en de Jonge Klimaatbeweging. Dagvoorzitter is Harm Edens.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven