Gerelateerd nieuws

Groen licht Eerste Kamer: Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor de leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt om te komen tot uitstel. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, had de Tweede en Eerste Kamer verzocht om een uitstelling; die is nu definitief. De Jonge deed het verzoek mede na aandringen van Koninklijke Metaalunie (samen met o.a. BOVAG en NRK). 

‘Natuurlijk hadden we liever gezien dat zowel de Omgevingswet als het DSO/Omgevingsloket er totaal anders uit zouden gaan zien’, vindt Derk Jan Meijer, Beleidssecretaris Ruimtelijke Ontwikkeling van Metaalunie. ‘Dat is helaas niet de realiteit omdat er veel verschillende partijen zijn met vaak totaal verschillende wensen en eisen. Maar ik denk dat Metaalunie, als onderdeel van een branche brede lobby, voor haar leden een heel mooi lobbysucces bereikt heeft.’ Volgens Meijer is er namelijk nu meer tijd om Metaalunieleden goede voorlichting te geven over de nieuwe relevante ‘spelregels’ van de Omgevingswet. Meijer: ‘Verder hebben de leden meer tijd om te anticiperen op deze nieuwe wet. Zowel uitgaande van de nieuwe spelregels, als juist mogelijk snel nog aanvragen en meldingen te doen op grond van de huidige wetgeving). En we hebben nu ook meer tijd om samen met het ministerie te komen tot een véél mkb-vriendelijker DSO/Omgevingsloket.’

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Zie ook Omgevingswet inwerkingtreding: Belangrijke aandachtspunten

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven