Gerelateerd nieuws

Gezamenlijke inkoop emissieloze bouwmachines

Om in 2026 betaalbare emissieloze bouwmachines op grote schaal in te kunnen zetten moet nog veel gebeuren. Zwaar bouwmaterieel is nog niet ‘af fabriek’ te koop, maar de fabrikanten die via hun importeurs binnen Emissieloos Netwerk Infra (ENI) vertegenwoordigd zijn, werken hard aan de eerste kleine series. SMT (importeur Volvo), Van der Spek (importeur Hyundai) en H2Trac (producent emissieloze tractor) hebben intekenlijsten geopend om de machineprijs te beperken, door gezamenlijke bestellingen. Tot 18 december 2021 kunnen geïnteresseerden – ook buiten ENI – zich inschrijven om mee te doen.

Noodzaak van emissieloos materieel
De Stikstofproblematiek, het Schone Lucht Akkoord en de Klimaatdoelstellingen vragen allen om emissieloze machines.  Klein materieel is reeds beschikbaar. Maar machines vanaf 125 kW/20 ton krijgen, vanwege de beperkte Nederlandse afzetmarkt, weinig aandacht van de internationale producenten. Van de ca 55.000 zware bouwmachines in Nederland zijn er nog geen 100 emissieloos, ofwel 0,2%.

Kosten verlagen door gezamenlijke ontwikkeling
Diverse aannemers laten momenteel bouwmachines elektrificeren, door importeurs, ombouwers of in eigen regie. De noodzakelijke hoge ontwikkelkosten komen daarbij ten laste van de eerste vernieuwde machine. Hierdoor is deze aanpak relatief duur, zonder dat deze leidt tot seriematige oplossingen. Maar door de gezamenlijke aanpak, met de intekenlijsten worden de ontwikkelkosten verspreid over kleine series. Met meer inschrijvers dalen dus de kosten per machine. Deze vorm van samenwerking is, voor zover bekend uniek in Nederland en versnelt de energietransitie in de bouw.

Volvo wielladers
SMT Netherlands B.V. SMT Netherlands B.V. is als importeur en distributeur van de merken Volvo CE en SENNEBOGEN zeer nauw betrokken bij de doelstellingen van hun klanten en ambitie om met zero-emissie machines te kunnen werken. Als toonaangevende en innovatieve leverancier wil SMT graag bijdragen aan de ontwikkeling van emissievrije machines. Het doel is dat de machines minimaal 8 uur per dag kunnen worden gebruikt, met goed comfort en prestaties, en volgens de huidige veiligheids- en machinerichtlijnen. In samenwerking met ENI onderzoekt SMT nu de marktinteresse voor elektrische middelgrote wielladers om de marktvraag te vangen en te valideren. Interesse kan kenbaar gemaakt worden via info.nl@smt.network

Hyundai graafmachines
Van der Spek wil actief deelgenoot zijn van de transitie naar niet-fossiele brandstoffen en ziet de noodzaak hiervan in. Daarom is samen met GMB het initiatief gestart een rups Hyundai graafmachine om te bouwen naar een elektrische machine juist ook om de fabriek de noodzaak hiervan in te laten zien en ook fabrieken te bewegen deel te nemen aan dit proces. De eerste machine, een Hyundai HX 260 ALE draait inmiddels naar tevredenheid.

Door Van der Spek zijn intekenlijsten geopend voor de Hyundai rupsgraafmachine HX 260 ALE en de mobiele kraan HW 140 A, beide machines gaan gegarandeerd 8 uur draaien op 1 volle lading.

De accupakketten zijn uitwisselbaar. De machines worden in samenwerking met UMS omgebouwd. Bekijk hier een video met de Hyundai HX260AL Electric in actie. Interesse kan kenbaar worden gemaakt via jan.nolles@vanderspek.nl

Elektrische tractor
H2Trac bouwt volledig elektrisch aangedreven tractoren die qua energievoorziening kunnen worden geleverd in zowel een emissieloze waterstof of batterij variant. De EOX-175 is een tractor in de categorie 175pk. Naast de gewone functionaliteit van een standaard tractor beschikt de EOX over een unieke spoorbreedte verstelling, zeer ruime cabine en volledig elektrische aandrijflijn. Door H2Trac is een intekenlijst geopend voor de EOX-175 die te leveren is in de varianten: volledig waterstof of uitgebreid met een batterijpakket. De waterstofversie heeft een capaciteit van respectievelijk 15 – 30 kg waterstof, hetgeen overeen komt met werkduur van 4-8 uur afhankelijk van gevraagde vermogen. De versie met uitgebreid batterijpakket tot 250 kWh, komt overeen met een werkduur van 4-8 uur afhankelijk van gevraagde vermogen. Interesse kan kenbaar worden gemaakt via email aan paulvanham@h2trac.com.

Inschrijven
Tot 18 december 2021 kunnen geïnteresseerden, ook buiten ENI, zich inschrijven om mee te doen. Emissieloos Netwerk Infra (ENI) heeft als doel om Zero emissie bouwmaterieel in 2026 mogelijk te maken. ENI kiest voor een focus op zware bouwmachines en de bijhorende energievoorziening. Maar ENI onderkent ook de noodzaak om in ontwerp, materiaalkeuze en planning toe te werken naar minder energiebehoefte op de bouw. Het emissieloos maken van bouwmachines is slechts één onderdeel van de energietransitie.

Emissiearme brandstoffen en motoren zijn geen alternatief voor emissieloos werken. In het beste geval zijn het tussentijdse noodoplossingen, in het slechtste geval geeft het aanleiding tot uitstel van de noodzakelijke energietransitie in de bouw. Alleen al de elektrificatie van bouwmachines halveert de energiebehoefte voor hetzelfde werk.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven