Gerelateerd nieuws

Gemeente Haarlemmermeer zoekt bedrijven voor bouw Centrum Lincolnpark en Victoriapark-West

De gemeente Haarlemmermeer zoekt bedrijven voor de bouw van honderden appartementen in Hoofddorp-Zuid. Bij Lincolnpark gaat het om de bouw van het Centrum. Daar komen onder andere supermarkten, winkels, 150-190 woningen en zorgeenheden. In Victoriapark komen 180 woningen in het westelijke deel van de wijk.

Lincolnpark

Het Centrum is het eerste deelgebied van de nieuwe wijk Lincolnpark waarvoor de gemeente opdracht geeft. Hier komen naast verschillende typen woningen ook zorgeenheden, een scholencomplex, een sporthal, supermarkten, winkels, horeca, werkruimte, openbare ruimte en mobiliteitshubs. Dat zijn centrale parkeergarages voor bewoners en bezoekers op een klein stukje lopen van de winkels en woningen. In heel Lincolnpark komen in totaal 1600 tot 1800 woningen. Het bouwen van de mobiliteitshubs maakt deel uit van de opdracht. Maar de bouw van het scholencomplex, de sporthal en de sociale huurwoningen niet.

Bijzondere wijk

De gemeente gaat in Lincolnpark een stuk verder met de (wettelijke) duurzaamheidseisen dan in veel andere nieuwbouwwijken. Niet alleen wordt de wijk toekomstgericht, flexibel en aanpasbaar gebouwd. Een van de bijzondere kenmerken is dat de auto’s niet in de straat parkeren en zo veel als mogelijk buiten de woonstraten blijven. Door de auto’s in centrale parkeergarages te parkeren, is er in de woonstraten extra ruimte voor ontmoeting en groen. De gemeente zoekt een partij met vernieuwende kennis op het gebied van duurzaamheid. Een partner die de gebiedsontwikkeling compleet en in brede zin duurzaam oppakt. De gemeente wordt graag verrast met vernieuwende duurzame ideeën uit de markt.

Geen ruimte in elektriciteitsnet

Ook in Lincolnpark en Victoriapark-West speelt het probleem van de netcongestie. Dit betekent dat er op het elektriciteitsnet geen of beperkte ruimte is voor de bouw en de elektriciteit van deze nieuwe woningen en winkels. Dit speelt niet alleen tijdens de bouw van het Centrum van Lincolnpark maar ook na oplevering van de nieuwe wijk. De gemeente vraagt aan partijen dan ook met voorstellen te komen voor andere systemen en vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan “off the grid”. Dat houdt in dat de nieuwe wijk niet wordt aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. We vragen de ontwikkelaars met een andere keuze voor energie te komen en te bouwen zonder de uitstoot van schadelijke stoffen.

Opdracht bouw Centrum

Partijen kunnen nu hun plannen indienen. De gemeente geeft de definitieve opdracht voor de bouw van het Centrum van Lincolnpark in oktober 2024. De openbare procedure op TenderNed en alle documenten staan op de website van TenderNed Op de website van Lincolnpark staan eerder vastgestelde ﷟plannen van Lincolnpark.

Victoriapark-West

De wijk Victoriapark-west komt tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg, tussen de velden van VV UNO en het Waterzuivering gemaal Zuidrand. Hier wil de gemeente 180 woningen bouwen, waarvan minimaal 90% appartementen. Ten minste de helft van de woningen moet betaalbaar zijn. Waarvan in ieder geval 30% sociale huurwoningen. Verder gaat het om 20% betaalbare koopwoningen of huurwoningen (circa € 390.000). Voor het overige deel mogen de woningen van de gemeente in het dure huur- en koopsegment worden gebouwd. Bij de opdracht hoort ook de aanleg van de openbare ruimte.

Ontmoeten

Het is belangrijk dat er naast duurzame gebouwen ook voldoende ruimte voor spelen en ontmoeten wordt gemaakt. Er wordt een partij gezocht die invulling geeft aan de duurzaamheidsambities, een prettige verblijfsomgeving en gebouwen maakt die aansluiten op de architectuur van de naastgelegen wijk Tudorpark en het toekomstige Victoriapark Ymere. Dat wordt tegenover Tudorpark en Gardens gebouwd. 

Opdracht bouw Victoriapark-West

De opdracht voor de bouw de woningen en het openbare gebied van Victoriapark-West staat op de website van TenderNed open tot 5 maart 2024.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven