Gerelateerd nieuws

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Investeert u als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen? En doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

In de komende jaren moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar ‘aardgasloos’ gemaakt worden. Dit betekent dat deze geen gebruik meer maken van aardgas. In voorbereiding hierop kunt u woningen al ‘aardgasloos-ready’ maken. Aardgasloos-ready betekent dat woningen klaar zijn voor afkoppeling van het aardgasnet. Het gaat dan om bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken. En dat deze woningen klaar zijn voor aansluiting op een duurzaam alternatief. De afkoppeling van het aardgasnet en de koppeling aan een duurzaam alternatief kunnen dan later plaatsvinden. Zonder grote inspanningen en overlast voor bewoners.

De openstelling van de DEI+ is op 21 maart 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is één van de thema’s van de bredere regeling DEI+.

Projectsoorten

Dit thema van de DEI+ ondersteunt projecten waarin één of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden. Het gaat dan om producten en diensten die moeten bijdragen aan:

• de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken. Tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker. En zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;

• het tegelijkertijd handhaven van de technische, fysische, functionele en esthetische kwaliteiten in de woning, het gebouw en/of de wijk. En waar mogelijk verbeteren van deze kwaliteiten;

• het verhogen van het tempo om bestaande woningen en gebouwen op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready te kunnen maken. En/of het verhogen van de aantallen van deze woningen en gebouwen.

Dit thema van de DEI+ is open voor aanvragen vanaf 1 april 09:00 uur tot 10 januari 2023, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven