Gerelateerd nieuws

Forse inzet nodig voor verduurzamen woningen en verlagen energiekosten

Zet fors in om de woningvoorraad in Nederland te verduurzamen. Alleen dan blijven de klimaatambities in beeld, kunnen kansen worden benut als bijvoorbeeld gasnetten aan vervanging toe zijn en kunnen de woonlasten van bewoners binnen de perken blijven. Daarvoor pleiten de organisatie voor huurders Woonbond, de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de 44 grootste gemeenten in Nederland. De organisaties wijzen erop dat op dit moment de financiële middelen en beleidsinstrumenten ontbreken om échte stappen te maken.

Karin Dekker, voorzitter themagroep Duurzaamheid van de G40-gemeenten: “De hoge gasprijzen van dit moment tonen aan hoe kwetsbaar huishoudens in slecht geïsoleerde woningen zijn. Het kabinet heeft onlangs maatregelen aangekondigd om de nood iets te verzachten. Wat echt nodig is, is een structurele aanpak om minder afhankelijk te worden van aardgas.”

De G4 en G40 gemeenten, Woonbond en Aedes pleiten voor een wijkgerichte aanpak op maat om woningen te isoleren en te verwarmen met alternatieven voor aardgas. Daarbij is het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen en dat serieus werk wordt gemaakt van bewonersparticipatie en zeggenschap over de aanpak van hun wijk.

De bovengenoemde organisaties richten zich tot de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling  van het onderwerp ‘wonen’ op 15 november en expliciet tot de formerende partijen.

Lees hier de volledige brief (pdf).

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven