Gerelateerd nieuws

Expertteam helpt toekomstbestendig te bouwen

Het nieuwe provinciale Expertteam Toekomstbestendige Woningbouw gaat gemeenten helpen bij verduurzaming van de woningbouw en bij gebiedsontwikkelingen. De experts hebben specialistische bouwkennis over klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, circulair en biobased bouwen, gezondheid en veiligheid, grond, financiering en energie. Zij bieden zowel specialistische als overzichtskennis en kunde over toekomstbestendig bouwen.

Gedeputeerde Anne Koning (wonen & ruimtelijke ordening): “Het is belangrijk om ons niet alleen te richten op het grote aantal woningen dat moet worden gebouwd, maar om ook oog te houden voor het juiste soort woningen en de toekomstbestendigheid ervan. We zullen dit samen met de verschillende spelers op de woningmarkt moeten doen en leveren als provincie graag onze bijdrage aan toekomstbestendig bouwen.”

Als snelgroeiende, sterk verstedelijkte provincie staat Zuid-Holland voor een grote woningbouwopgave. We willen snel en veel bouwen, maar het gaat niet om aantallen alleen. Het is meer dan ooit nodig om klimaatadaptief, circulair/biobased, energieneutraal, gezond, emissieloos en natuurinclusief te bouwen.

Projecten en gebiedsontwikkeling

Het Expertteam Toekomstbestendige Woningbouw helpt deze thema’s een plek te geven in woningbouwprojecten en woningbouw gerelateerde gebiedsontwikkelingen. De experts hebben onder anderen kennis over actuele ontwikkelingen, wettelijke vereisten, de borging van afspraken en subsidies. Het team is onderdeel van de Vliegende Brigade: de regeling van de provincie voor de inhuur van capaciteit bij gemeenten om de woningbouw te versnellen.

Webinar voor gemeenten

Tijdens het kick-off webinar op dinsdag 16 mei van 13.30 uur tot 14.30 uur delen de experts hoe zij gemeenten helpen de bouwopgave toekomstbestendig in te vullen. Zij delen kennis en voorbeelden informeren je over de subsidies en de mogelijkheden om de experts in te zetten. Ook is er ruimte voor gesprek.

Wil je deelnemen? Meld je aan via expertsTBB@pzh.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven