Gerelateerd nieuws

Matexi en Karno bouwen het eerste geothermische warmtenet voor woningen in Wallonië

 Waals minister van Energie, Philippe Henry, en Waals minister van Economie en Ruimtelijke Ordening, Willy Borsus, gaven samen met de burgemeester van Geldenaken, Jean-Luc Meurice, het startschot voor de eerste boring van het geothermische warmtenet in Belle Vallée, de nieuwe woonbuurt in Geldenaken. Matexi – duurzame buurtontwikkelaar – bundelt de krachten met Karno – specialist in CO2-arme warmtenetten – en ontwikkelt een concreet en duurzaam alternatief voor energie op fossiele brandstoffen. Daarmee zetten beide partners de deur open naar een belangrijke ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie binnen de Waalse vastgoedsector.

Een geothermische installatie haalt thermische energie rechtstreeks uit de bodem en verwarmt daarmee zowel het water als de 140 woningen in de woonbuurt. De constante temperatuur van de bodem dient als natuurlijke en lokale energiebron die tijdens de zomermaanden bovendien ook voor koeling zorgt. Nadat de energie met behulp van waterpompen op de juiste temperatuur is gebracht, wordt ze over alle woningen verspreid via een warmtenet, een ingenieus stelsel van leidingen die de warmte naar de woningen brengen. Dankzij dit systeem zullen niet enkel de bewoners van de toekomstige appartementen, maar ook van de huizen in Belle Vallée van dit unieke warmtecomfort kunnen genieten, een primeur in Wallonië. De leidingen zullen een warmtenet van bijna een kilometer vormen. 

Grégory Meys, co-founder van Karno: “In een gebied waar de samenstelling van de bodem zich perfect leent voor geothermische energie kiezen Matexi en Karno voor een duurzame, toekomstgerichte oplossing. In de buurt Belle Vallée zullen we de energie niet per woning uit de bodem halen, maar alle 140 woningen aansluiten op een collectieve geothermische installatie met behulp van een warmtenet.” 

Oplossing voor energie- en klimaatuitdagingen 

Geothermische energie helpt om woonbuurten te realiseren die geen gebruik meer maken van fossiele energie. Die vorm van energie is dus milieuvriendelijk, maar ook energiezuinig zonder in te boeten op comfort: op warme dagen worden de woningen immers ook gekoeld. 

Als buurtontwikkelaar ijvert Matexi voor het verduurzamen van woningen in België en de transitie naar hernieuwbare energie. 

Renaud Naiken, Business Manager Waals-Brabant bij Matexi: “Het wordt steeds duidelijker dat de manier waarop woonbuurten worden gerealiseerd, kan bijdragen tot het oplossen van de huidige energie- en klimaatuitdagingen. Een buurt biedt namelijk veel meer duurzame én betaalbare mogelijkheden dan een individuele woning. Zo kunnen de kosten voor groene energie in een buurt gedeeld worden. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven