Gerelateerd nieuws

Cumela: “Maak geld vrij voor alle SSEB-aanvragen”

Massaal dienden ondernemers aanvragen in voor de SSEB. Het leverde binnen een dag een zware overtekening op. “Een helder signaal vanuit de sector die vooruit wil”, zegt Nico Willemsen, van Cumela. “Ik roep daarom op om extra geld vrij te maken en alle geldige aanvragen tegemoet te komen.” In totaal is dit jaar voor de subsidieregeling totaal 60 miljoen euro beschikbaar.

Op 9 mei konden ondernemers voor de tweede keer een beroep doen op de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Een regeling die bouwbedrijven stimuleert om over te stappen op emissieloos bouwmaterieel. Zo helpen ze mee aan het terugdringen van de uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2. In totaal reserveerde de overheid hiervoor tot 2030 270 miljoen euro. Deze ronde deelde ze 60 miljoen euro uit. Een verdrievoudiging van het bedrag een jaar eerder.  

Kans grijpen

Positief noemt Willemsen dat. “Als je kijkt naar het budget ten opzichte van vorig jaar zie je dat de overheid lessen trok uit de eerste openstelling.” Ook toen was het aantal aanvragen groot en overtrof het totaal aangevraagde bedrag ruimschoots het beschikbare budget. “Alleen gaven we destijds als sector vanaf het begin aan meer geld nodig te hebben dan de 20 miljoen euro die hiervoor begroot was. Het huidige bedrag noem ik tegen die achtergrond een verbetering.”

“Hopelijk wil de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen in navolging hierop gaan onderzoeken hoe er versneld extra budget beschikbaar kan komen”, luidt de oproep van Willemsen aan de staatssecretaris en alle andere betrokken partijen. “Anders kunnen 40 procent van de aanvragen, wat neerkomt op 400 aankopen van nul-emissie machines, niet doorgaan. Dat terwijl we met zijn allen, de overheid voorop, enorme ambities hebben.”     

Nieuwe machines

De meeste aanvragen kwamen dan ook binnen voor nieuwe machines. In totaal omvatte de regeling drie categorieën, waarbij iets meer dan de helft, 36 miljoen euro, gaat naar de aanschaf van nieuwe emissieloze machines. Het overige bedrag gaat naar de ombouw van machines (14 miljoen euro) en vernieuwende ideeën (9 miljoen euro). In totaal ontving de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 9 mei  907 aanvragen voor nieuwe machines. Die aanvragen omvatten een totaalbedrag van dik 66 miljoen euro. Bijna het dubbele van het beschikbare budget. 

Voor deze aanvragers is het nu even afwachten, want RVO gaat eerst beoordelen welke aanvragen aan de voorwaarden voldoen. Degene die voldoen aan de voorwaarden doen daarna mee aan een loting. Willemsen valt het bedrag per aanvraag op als hij kijkt naar de cijfers. “Wij weten dat nul-emissie machines veel meer kosten in aanschaf dan dieselvarianten. Als ik de meerkosten doorreken kom ik nu uit op ruim 70.000,- euro per machine.” Wellicht doordat er vooral veel aanvragen binnenkwamen voor kleiner materieel omdat die goed leverbaar zijn.”

De Top 5 van machines in de aanvragen:

  1. Rupsgraafmachine (177)
  2. Shovel/laadschop (142)
  3. Mobiele graafmachine (130)
  4. Mobiele batterijpakket (123)
  5. Verreiker (48)

 

Retrofit

Voor de ombouw van machines kun je nog aanvragen doen. Hier dekken de aanvragen nog niet het hele beschikbare bedrag van 14 miljoen euro. Op de eerste dag kwamen 87 aanvragen binnen voor een totaal bedrag van 13.1 miljoen.

Deze subsidie gaat naar het ombouwen van bestaande machines naar volledig emissieloos of emissiearm. Dit kan zijn door het ombouwen naar volledig elektrisch of door het plaatsen van een katalysator om de stikstofuitstoot te reduceren. Voor deze aanvragers geldt dus dat ze op de subsidie kunnen rekenen, mits de aanvraag compleet is. Dat deze pot nog beschikt over budget snapt Willemsen. Deze subsidie gebruikers ondernemers vooral voor, zo schat hij in, specialistische machines met een relatief lange levensduur.

Innovatie

Veel minder belangstelling toonden ondernemers voor de innovatieregeling. Daarvoor kwamen 10 aanvragen. Het aangevraagde budget was slechts 450.000 euro, terwijl er 9 miljoen beschikbaar is. Deze aanvraag staat nog open tot 6 september van dit jaar.  

Wachten

Wie naast het net vist krijgt volgend jaar weer de kans om een beroep te doen op deze subsidieregeling. Tot 2030 heeft de overheid hiervoor nog 190 miljoen euro in de spaarpot zitten.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven