Gerelateerd nieuws

Efectis Nederland

Binnen de bouw is brandveiligheid een belangrijk aandachtspunt, ook bij prefab oplossingen is dit het geval. Efectis begeleidt gebruikers, bouwers en ontwerpers vanaf het eerste ontwerp van een bouwwerk. 

Efectis beoordeelt detaillering, materiaalgebruik en sterkte bij brand en adviseert bij het vastleggen van de juiste brandveiligheidsmaatregelen. Daarbij worden onderlinge samenhang, uitgangspunten en eventuele eisen aan de uitvoering van die maatregelen vastgesteld. 

Met meer dan 70 jaar ervaring als brandlaboratorium en onze expertise met betrekking tot materiaaleigenschappen en -gedragingen bij brand, wordt bepaald of het ontwerp van een element kan voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot brandwerendheid volgend uit de wet- en regelgeving. Efectis kan beoordelen en aantonen dat het vereiste niveau van brandveiligheid wordt gehaald.

Efectis voert voor diverse fabrikanten een scan uit van de detailleringen van hun prefab oplossing zodat er een compleet pakket aan testgegevens, classificaties en beoordelingen ligt waarop het bevoegd gezag kan bepalen of voldaan is aan de gestelde eisen uit de vergunning. Het vergunningstraject wordt hiermee versneld voor de projectontwikkelaar, de fabrikant weet aan welke eisen zijn product kan voldoen en welke maatregelen eventueel aanvullend genomen kunnen worden en de gebruiker en bevoegd gezag weten dat er voldoende mate van veiligheid is.

Voor meer informatie: nederland@efectis.com

www.efectis.com

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven