Gerelateerd nieuws

Eerste uitkeringen Flexpool-regeling provincie voor versnelling woningbouw Brabant

De eerste twee geldbedragen uit de Flexpool-regeling van de provincie Noord-Brabant aan gemeenten zijn toegekend. Het gaat om aanvragen van de gemeenten Deurne en Halderberge. Met de Flexpool-regeling komt er extra capaciteit en kennis bij de overheid om woningbouwplannen sneller te verwerken. Via deze regeling is ruim € 5,6 miljoen beschikbaar, € 3,8 miljoen rijksgeld en € 1,9 miljoen cofinanciering door de provincie.

Om het tekort aan woningen weg te werken en aan de nieuwe behoefte aan woningen te kunnen voldoen wil de provincie bouwprojecten versnellen. Gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte is dan ook verheugd: “Dit mooie nieuwe instrument bewijst dus haar waarde. De gemeenten hebben bij hun aanvraag voldaan aan de voorwaarden waarbij het duidelijk gaat om aanpakken van plannen die er al liggen maar op uitvoering wachten. De prognoses voor de woningbouw in Brabant zien er goed uit, we halen het streefgetal van 12.000 nieuwe huizen in 2021 zeker, maar de zorgen om het bouwtempo blijft. Het is goed om te zien dat we bij deze gemeenten een bijdrage daaraan leveren.\”

Deurne tijdelijk extra medewerker
De gemeente Deurne zet het extra geld in om haar slagkracht te vergroten, meer concreet door tijdelijk een medewerker aan te nemen die de toetsing van bouwplannen ondersteunt. Hiermee denkt de gemeente 3 tot 6 maanden eerder te kunnen starten met de bouw van naar schatting 250 woningen. Het gaat onder meer in de projecten Rijtse Vennen (inbreidingslocatie), Katoenstraat (transformatie van een bedrijventerrein), Spoorzone en Vlierdenseweg-Eikelstraat. Het betreft zowel koop- als huurwoningen van verschillende prijzen.

Wethouder Helm Verhees van Deurne: \”We halen twee keer winst uit deze bijdrage. Het zorgt voor extra menskracht en de mogelijkheid om een net afgestudeerde werkervaring op te laten doen terwijl hij zich verder specialiseert tot adviseur ruimtelijke ordening. De handjes die we hard nodig hebben om onze rol en taken goed en snel uit te kunnen voeren. Deze bijdrage laat de provincie opnieuw duidelijk zien dat we samen voor hetzelfde gaan: een versnelling van de realisatie van woningen. Daar zijn wij, maar vooral onze woningzoekenden, blij mee!”

Versnelling transformatie klooster Oudenbosch
Met het geld uit de Flexpool-regeling kan de gemeente Halderberge de planvorming versnellen van het inbreidings- en transformatieproject van het klooster van de Fransiscanessen Sint Anna in Oudenbosch. Daarmee denkt zij in dit project zo’n 8 maanden tijd te winnen om uiteindelijk onder andere te komen tot zo’n 50 koopwoningen voor mensen die kleiner willen wonen en senioren om daarmee doorstroming in Oudenbosch op gang te brengen.

Wethouder Hans Wierikx is als wethouder verantwoordelijk voor de versnelling van de woningbouw in Halderberge en zet zich in voor voldoende woningaanbod voor alle (toekomstige) inwoners van alle kernen. “Daarbij is transformatie van leegstaand religieus vastgoed een van de grootste opgaven komende periode waar wij extra tijd en geld in steken. En waarbij we dankbaar gebruik maken van de provinciale middelen.” Wethouder Jan Mollen van Religieus Erfgoed onderschrijft dat: “De herontwikkeling van Sint Anna, waarbij nieuwbouw gecombineerd wordt met renovatie, maakt dat we dit deel van Oudenbosch tot een aantrekkelijk woongebied kunnen maken voor verschillende doelgroepen.”

Flexpool-regeling provincie versnelt bouwplannen
Brabant zet de regeling op twee vlakken in. Het grootste deel van het geld, namelijk 4, 6 miljoen, is voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten om woningbouw mogelijk te maken, de procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden.

Het tweede deel van het beschikbare geld uit de regeling is voor een provinciaal team dat met kennis en kunde in kan springen op actuele knelpunten die zich voordoen, op thema’s of in bepaalde regio’s. Hiervoor heeft de provincie 1 miljoen euro beschikbaar. Het gaat dan onder meer om ondersteuning aan gemeenten bij bijvoorbeeld plannen van particulieren en bewonersgroepen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven