Gerelateerd nieuws

Eerste editie betonreparatiemiddag

Donderdag 30 maart 2023 in de LocHal in Tilburg

 

Het BetononderhoudsPlatform (BOP) organiseert de eerste middageditie Betonreparatie. Het doel is te laten zien hoe deugdelijk onderzoek, onderhouden, repareren en versterken van betonconstructie bijdraagt aan de circulaire economie. Niet slopen maar behouden, nieuwe mogelijkheden creëren door versterken en inzet nieuwe technieken. 

Programma waardeer ’t en repareer ‘t

Welkom
12:45 uur Anthony van den Hondel (BOP dagvoorzitter) – Welkom Patrick Dewez (BOP) – Duurzame renovatie LocHal

Deel I Klimaatakkoord en leiderschap toekomst
13.00 uur Gerard van der Steenhoven (Universiteit Twente en voormalig hoofddirecteur KNMI) – Het Klimaat verandert; wat nu? “Waarom weten we zeker dat klimaatverandering door de toegenomen uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt, wat de gevolgen zijn, en hoe we verwachten dat het klimaat zich de komende honderd jaar zal ontwikkelen? Naast antwoord op deze vragen is er ook aandacht voor mogelijkheden om de gevolgen te beperken en – beter nog – de oorzaak van klimaatverandering weg te nemen.”

13.45 uur Daan Fousert (auteur en veranderprofessional) – Hoe om te gaan als leider met het klimaatakkoord, en hoe Ecologisch Intelligent ben jij als toekomstmaker? “Er is een omslag nodig in leiderschap en in ons denken. Een bewustwording van wat Ecologische Intelligentie betekent en welke impact dat heeft op alle aspecten van de ecologie. Wat zou het prachtig zijn als deze branche leading wordt in het inzichtelijk krijgen dat reparatie en hergebruik de weg is naar een ecologisch economie., waar duurzaamheid, natuur en cultuur de basis vormen van innovatieve ontwerpen en circulariteit gekoppeld wordt aan principes uit de biomimicry.”

Pauze
14.30 uur – 15.15 uur 

Deel II Praktijk betononderhoud
15.30 uur Wouter van den Berg (Nebest Adviesgroep) – Hergebruik van bestaande bruggen en viaducten “Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van circulariteit en specifiek hergebruik? Wat voor kansen biedt dit voor de betononderhoudssector? Closing the Loop is een consortium van Nebest, Antea Group, Strukton Civiel, en GBN Groep. Het doel is het sluiten van de cirkel voor hoogwaardig hergebruik. Hiermee dragen we bij aan de invulling van de Rijksbrede doelstelling om in 2050 circulair en klimaatneutraal te werken. Om de herbruikbaarheid van bestaande objectonderdelen van kunstwerken zoals viaducten en bruggen te kunnen bepalen, is de herbruikbaarheidsscan ontwikkeld.”

15.50 uur Martijn Broekman (Woningcorporatie Bo-Ex). Hergebruik op hoog niveau. “In het nieuwbouwplan voor de Ivoordreef is er gekozen om materialen uit de oude flat te gaan hergebruiken in plaats van nieuwe materialen die veel CO2 kosten. Een unieke samenwerking tussen Bo-Ex en de Gemeente Utrecht in een complex project dat veel expertise vereist.”

16.15 uur Joep Lemmens (Sitech) – Waarom moet het anders dan we altijd gedaan hebben? “Op de Chemelot-site staan 3.500 kolommen van beton, die het vitale netwerk van product- en utility leidingen ondersteunen. Het merendeel hiervan is al ouder dan zestig jaar. Aan deze ‘aging assets’ is het juiste onderhoud nodig om de komende 25 jaar een ongestoorde en integere ligging van leidingen en kabels te waarborgen. Samen met TNO is een plan ontwikkeld om dit veilig en tegen de meest optimale kosten uit te voeren.”

16.30 uur Eric Parel (Hof Wonen (voorheen Vestia)) en Chris Uittenbogaard (BOP) – Flat gered van sloop door reparatie en onderhoudsplan balkons. “De 328 balkons van in totaal 13 woonblokken in de Industriewijk in Delft verkeerden in een slechte conditie. Eigenaar Vestia zocht naar mogelijkheden om de balkons, en daarmee feitelijk ook de woningen, te behouden. Via inventieve oplossingen voor de diverse gebreken is het gelukt om de levensduur te verlengen.”

17.00 uur Netwerk en afsluiting met hapjes en drankjes

Toegangskaarten

Een toegangskaart kost 175 euro. Geïnteresseerden kunnen kaarten rechtstreeks bestellen bij het BetonOnderhoudsPlatform, contactpersoon Angelique Nagtegaal. Dit kan door een e-mail BOP@supportenservices.nl te sturen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven