Gerelateerd nieuws

E. van Wijk Logistics stimuleert duurzaamheid in de bouwketen

Op 19 september duurzaamheidsevent in Giessen


E. van Wijk Logistics stimuleert duurzaamheid actief onder haar  klanten in de bouwketen, onder meer door slim bestellen en verantwoord rijgedrag. Op 19 september wordt een duurzaamheidsevent gehouden bij de wegtransporteur in Giessen. Het programma vermeldt onder meer het uitwisselen van kennis en ervaring. Ook komen er sprekers. 

Commercieel manager Klaas – Jan den Hertog vertelt dat E. van Wijk de afgelopen jaren een belangrijke adviesfunctie heeft gekregen als het gaat om duurzaamheid. “We willen onze groene oplossingen actief aanbieden aan onze opdrachtgevers. We hopen dat zij op hun beurt hetzelfde gaan doen bij hún klanten zodat uiteindelijk de hele bouwketen zijn verantwoordelijkheid neemt.” 

Bestelgedrag 

Eén van de maatregelen waarmee de duurzaamheid wordt bevorderd, is slim bestelgedrag. Den Hertog: “Door efficiënt te plannen, te sturen op maximale beladingsgraad en een zo hoog mogelijke stopdichtheid kunnen we reeds zorgen voor CO-2 reductie. Met slim bestelgedrag is een C0-2 reductie mogelijk tot wel 15 %. Wij zien de laatste jaren gebeuren dat transport als het rijdende magazijn wordt gezien, de voorraden bij gebruikers zijn laag. Wanneer de leverfrequentie afneemt en de ordergrootte stijgt, worden leveringen duurzamer. Bovendien zijn grotere leveringen relatief goedkoper.” 

Rijgedrag 

E. van Wijk stimuleert verantwoord rijgedrag onder haar eigen chauffeurs. Den Hertog: “Hiermee bespaar je flink op brandstof. Het rijgedrag van de chauffeurs wordt gemonitord en waar nodig verbeterd. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat snel optrekken of afremmen en ongelijkmatig rijden relatief veel brandstof vergt en tot meer uitstoot leidt. Bovendien valt hier financieel voordeel te behalen. Zeker bij grote aantallen vrachtwagens. Gelijkmatig rijden is zuiniger rijden. Net als bij slim bestelgedrag gaat het hier om een vorm van duurzaamheid waar je niet zo gauw bij stilstaat.” Het rijgedrag wordt via de tachograaf in kaart gebracht. 

Volledig elektrisch 

E. van Wijk geeft ook zelf het goede voorbeeld. Zo biedt de onderneming wegtransport op basis van volledig elektrisch rijdende vrachtwagens. Ook rijdt een deel van de vloot op HVO brandstof, die voor een groot deel bestaat uit bijgemengde biobrandstof. Den Hertog: “Dit zorgt voor een uitstootvermindering van 89 procent C0-2 ten opzichte van traditionele diesel.” Vanuit zijn functie houdt Den Hertog zich dagelijks intensief bezig met het bevorderen van duurzaamheid in de bouwketen. “Er zijn veel aanbieders op de markt als het gaat om duurzaamheid. Soms zien ondernemers door de bomen het bos niet meer. Veel aangeboden oplossingen lijken duurzaam maar zijn het niet. Daarom is advies belangrijk.” 

Projecten 

E. van Wijk is actief betrokken bij verschillende Europese duurzaamheidsprojecten waarbij het gebruik van fossiele brandstof en de CO-2 uitstoot worden verminderd en/of gecompenseerd. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het planten van bomen of ander gebruik van landbouwgrond met gewassen die tot minder emissie leiden, ook wel bekend onder de naam carbon farming. 

Kanttekening 

Den Hertog maakt wel een kanttekening bij de duurzaamheidsdoelstellingen. ”Wees je er als ondernemer van bewust dat deze gewoon geld kosten. Je moet wel investeren. Maar op termijn verdien je je investering terug. Afgezien daarvan: de eisen worden steeds strenger. Je zult gewoon aan de overheidsdoelstellingen moeten voldoen. Het wegtransport moet in 2050 volledig energieneutraal zijn. In de aanloop daarnaartoe mogen vanaf 2025 nieuwe vrachtwagens de binnenstad niet meer in als ze nog een gewone dieselmotor hebben. Het is verstandig om je op de toekomstige ontwikkelingen voor te bereiden.” 

E. van Wijk 

E. van Wijk is een familiebedrijf dat al 76 jaar bestaat. De logistiek dienstverlener zit dagelijks met 350 vrachtwagens op de weg in Nederland en ook in diverse andere Europese landen. Een deel van de producten die worden vervoerd, zijn bestemd voor de bouwbranche. E. van Wijk bedient vooral de toeleveranciers in de bouwketen, daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan isolatiemateriaal, tegellijm of mortel.

Klik hier voor de website.

Klaas-Jan den Hertog

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven