ventilatieproblemen

Gerelateerd nieuws

€ 140 miljoen beschikbaar voor scholen met ventilatieproblemen

Specifiek voor scholen die kampen met urgente ventilatieproblemen, maakt minister Wiersma € 140 miljoen vrij. De VNG is blij met deze maatwerkregeling, maar benadrukt dat voor de integrale aanpak van schoolgebouwen veel meer extra investeringen nodig zijn.

Aanpak ventilatieproblemen

Met het najaar op komst is het extra belangrijk dat de ventilatie van schoolgebouwen op orde is. Dankzij de Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling) hebben veel scholen hun ventilatie al kunnen verbeteren. Maar er zijn nog steeds scholen waar de ventilatie verbeterd moet worden. De maatwerkregeling is bedoeld om de ventilatieproblemen op de schoollocaties met de meest urgente ventilatiesituatie aan te pakken. De VNG roept gemeenten op om met schoolbesturen te overleggen hoe zij hier gebruik van kunnen maken.

Brede opgave onderwijshuisvesting

Naast het verbeteren van de ventilatie is er veel meer nodig om verouderde schoolgebouwen aan te pakken. Dat bleek al uit het onderzoek van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek onderwijshuisvesting funderend onderwijs (IBO). Denk hierbij aan het geschikt maken van de schoolgebouwen voor hedendaags en inclusief onderwijs, verbetering van het binnenklimaat en verduurzaming. Voor deze aanpak is een forse financiële impuls noodzakelijk (€ 730 miljoen per jaar, prijspeil 2019). Woensdag 6 juli vindt hierover een rondetafelgesprek plaats met de woordvoerders onderwijs in de Tweede Kamer. Hierbij zal de VNG onderstrepen dat een structurele extra bijdrage van het rijk noodzakelijk is zodat we echt werk kunnen maken van gezonde en goede schoolgebouwen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven