Gerelateerd nieuws

65 circulaire ketenprojecten krijgen in 2022 subsidie

Meer dan 65 circulaire ketenprojecten krijgen in 2022 de Subsidie Circulaire ketenprojecten (CKP). Daarmee gaan zo’n 260 mkb-bedrijven de komende tijd aan de slag om hun keten circulair te maken. En zetten zij zich in voor een volledig circulaire economie in Nederland.

Circulaire projecten in 2022

Zo gaat er dit jaar subsidie naar een project dat circulaire gietvloeren gaat realiseren. Deze gietvloeren worden gemaakt van kalkzandsteen uit de sloop van gebouwen. Na de levenstijd van 30 jaar worden deze vloeren gesloopt en kan het kalkzandsteen weer opnieuw gebruikt worden.

Een ander project is het maken van multi-inzetbare meubels van houtresten. Hierbij wordt, vanuit de circulaire gedachte, de denkwijze omgedraaid. Er wordt eerst gekeken naar welke restmaterialen beschikbaar zijn, en daarna worden pas de meubels ontworpen.

Waarom een circulair ketenproject?

In een circulair ketenproject werken ondernemers samen om een product, proces of dienst circulair te ontwerpen, produceren of organiseren. Het kan gaan om bestaande of (deels) nieuwe ketens.

De praktijk leert dat circulaire oplossingen vaak alleen van de grond komen als bedrijven samenwerken in een keten. Met deze subsidie worden kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden ondersteund. Hiermee wil het kabinet bijdragen aan het doel om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben in Nederland.

Staatssecretaris Heijnen: “Het kabinet wil dat Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Er is nog heel wat werk aan de winkel om dit te bereiken. Met deze subsidie ondersteunen we kleine en middelgrote ondernemers die samen met anderen de uitdaging aangaan om de stap te zetten richting volledig circulair. Want we moeten het samen gaan doen. Daar geef ik graag dat extra zetje voor.” 

Vraag in 2023 subsidie aan voor een circulair ketenproject

Ondernemers kunnen een subsidieaanvraag indienen van 23 maart 09:00 uur tot 29 september 2023 12:00 uur. Het totale budget voor de CKP in 2023 is € 4 miljoen. Ondernemers krijgen voor 50% van de kosten subsidie, met een maximum van € 20.000 per ondernemer. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen.

Bekijk op de pagina van de subsidie aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen. Het is verder belangrijk om een zo duidelijk mogelijke subsidieaanvraag in te dienen. Denk aan: 

  • Geef duidelijk en concreet aan welk product, proces of dienst u circulair wilt maken.
  • Benoem om welke product- of materiaalketen het gaat.
  • Geef inzicht in welke besparing in grondstoffen en CO2-reductie er wordt gerealiseerd met uw project. 

Ook kan het webinar met tips en tricks behulpzaam zijn voor het aanvragen van de subsidie.

Versnellingshuis Nederland circulair!

Deze regeling is opgezet met expertise van het Versnellingshuis Nederland Circulair! en sluit aan bij het aanbod van het Versnellingshuis om ondernemers te helpen in de circulaire economie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven