Gerelateerd nieuws

Minister wil gebouwgebonden financiering vanaf 2025

Minister de Jonge heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen ontvouwd voor de invoering van gebouwgebonden financiering. Bouwend Nederland is blij dat het kabinet hier nu echt werk van wil gaan maken. Gebouwgebonden financiering maakt het voor meer mensen mogelijk om hun huis te verduurzamen, zonder al te forse investeringen. Het kabinet streeft ernaar dat de wetswijziging in 2025 ingaat.

In het kort houdt gebouwgebonden financiering in dat de financiële lasten voor de verduurzaming zijn verbonden aan het gebouw, en niet aan de huidige eigenaar. Op deze manier worden particuliere woningeigenaren gestimuleerd om hun woning te verduurzamen. In het Klimaatakkoord was afgesproken om dit mogelijk te maken, maar de uitwerking blijkt juridisch complex en vraagt nog aandacht. Het instrument moet voldoen aan de eisen van consumentenbescherming en goed uitvoerbaar zijn voor kredietverstrekkers.  

Waarom is het zo belangrijk?

We staan voor een grote uitdaging als het gaat om het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Landelijk beleid en subsidies worden ingezet. Maar voor veel huiseigenaren blijkt de stap naar verduurzaming lastig. Zij hebben vooral behoefte aan ontzorging en financiering. Gebouwgebonden financiering biedt hiervoor een oplossing, door verduurzaming als een dienst te organiseren. Op deze manier hoeven huiseigenaren geen grote investering te financieren. Bouwbedrijven leveren de diensten. Zij stemmen hun aanbod af op het beoogde eindbeeld voor woningen en kunnen zo efficiënter werken.

Europees niveau

Om de volle potentie van gebouwgebonden financiering te benutten, sturen we op borging op Europees niveau en pleiten we voor vergelijkbare inzet door de minister. Samen met onder andere  IPO en VNG proberen we het onderwerp nog in Europese besluitvormingsprocessen rond de herziening van de EPBD (richtlijn energieprestatie van gebouwen), EED (richtlijn energie efficiency) en CCD (richtlijn consumentenkrediet) geadresseerd te krijgen. De gelijktijdigheid van de drie herzieningsprocessen is uniek en het belang van goed instrumentarium, is groot. Niet alleen voor Nederland.

Lees ook de eerdere oproep van provincies en gemeenten in samenwerking met Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Techniek Nederland, Stroomversnelling, de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven