Gerelateerd nieuws

Overheden maken werk van klimaatneutrale en circulaire uitvoering infraprojecten

Overheden en bouwbedrijven zijn volop bezig met het verduurzamen van de infrastructuur; we bouwen anders, met schoon en emissieloos materieel, en gaan spaarzaam om met materialen.

Tijdens de bijeenkomst ‘Klimaatneutrale en Circulaire Infra; gewoon doen!’ maakten Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (Unie) afspraken om de omslag naar klimaatneutrale en circulaire infraprojecten gezamenlijk te versnellen. Hiermee wordt verdere uitvoering gegeven aan de afspraak in het Klimaatakkoord om als Rijk en medeoverheden gezamenlijk op te trekken in het verduurzamen van de grond- weg- en waterbouwsector.

De ondertekening van de afspraken vond plaats in Amstelveen. De handtekeningen onder de samenwerking werden symbolisch gezet op een viaduct van de A9 waarvan de liggers worden hergebruikt in nieuwe infrastructuur. Op de bijeenkomst kwamen meer voorbeelden van klimaatneutrale en circulaire infrastructuur voorbij. Zo laat Waterschap Rivierenland het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg uitvoeren met elektrische machines, en verbetert de Provincie Gelderland de N825 met duurzaam asfalt.

Voor de markt is het belangrijk te weten dat er een voorspelbare en uniforme vraag naar duurzame opdrachten komt, die in de toekomst zal blijven bestaan. Dat die duurzame vraag er is, werd woensdag extra onderstreept doordat zes grote publieke opdrachtgevers minimumeisen onderschreven, die ze vanaf 1 juli 2023 gaan gebruiken in hun eigen projecten. De provincies Noord-Holland en Noord-Brabant, de gemeenten Amsterdam en Den Haag, Rijkswaterstaat en ProRail willen hiermee een bijdrage leveren aan een reductie van CO2-uitstoot door de infrasector. De eisen voor materieel, asfalt en beton worden gedurende de tijd steeds strenger. Het publiceren van de minimumeisen moet leiden tot helderheid voor de markt voor de komende jaren, zodat het mogelijk wordt duurzame investeringsbeslissingen te nemen.

De afspraken over de samenwerking laten zien dat eerdere beleidstrajecten van Rijk, provincies en waterschappen nu tot concrete uitvoering leiden, terwijl onder meer de minimumeisen van de zes publieke opdrachtgevers aangeven dat de versnelling naar duurzaamheid blijvend is.

“Ik vind het mooi om te zien met hoeveel energie mijn provinciale collega’s, maar ook van andere overheden samenwerken om vanuit onze wegbeherende rol bij te dragen aan realisatie van de klimaatdoelen. Het bevestigen van deze samenwerkingsafspraken vandaag geeft wat mij betreft opnieuw een sterk signaal af dat we samen hard werken aan een circulaire en klimaatneutrale toekomst van onze infrastructuur.” aldus Jasper Hoogeland, lid van de ambtelijke adviescommissie mobiliteit van de gezamenlijke provincies. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven