Gerelateerd nieuws

Drinkwater besparing en naleving van drinkwaterhygiëne

De beschikbaarheid van drinkwater in bepaalde regio’s van Nederland tijdens de zomermaanden wordt steeds beperkter door de impact van klimaatverandering. Deze ontwikkeling bemoeilijkt het handhaven van drinkwaterhygiëne. Met stijgende temperaturen in gebouwen worden frequente spoelmaatregelen vaker toegepast om een koudwatertemperatuur van <25 °C te behouden.

(Foto bovenaan: KHS CoolFlow koudwaterkoeler en koudwaterregelventiel.)

De doeltreffendheid van deze spoelmaatregelen neemt af bij een gelijktijdige stijging van de watertemperatuur bij de ingang van het gebouw. Dit leidt tot een toename van het waterverbruik. Het handhaven van hygiënische koudwatertemperaturen wordt daardoor steeds uitdagender en vereist mogelijk aanzienlijk meer drinkwater, terwijl de beschikbaarheid ervan afneemt.

KHS CoolFlow van Kemper biedt een oplossing door reactief temperatuurbeheer, waardoor spoelmaatregelen overbodig worden voor het handhaven van een constante koudwatertemperatuur in drinkwaterinstallaties. Dit systeem maakt gebruik van een koudwaterkoeler en gespecialiseerde thermostatische regelventielen in een koudwatercirculatiesysteem.

Hierdoor kan het systeem voortdurend een temperatuur van <20 °C handhaven. Dankzij de stromingsdelertechnologie van het Kemper Hygiënesysteem wordt deze circulatie zelfs tot aan de tappunten gegarandeerd. De KHS CoolFlow resulteert niet alleen in aanzienlijke besparingen op drinkwaterbronnen, maar vereist ook minder energie en heeft relatief lage investeringskosten, terwijl het een bijdrage levert aan het verminderen van de impact van klimaatverandering op de drinkwatervoorziening.

Kijk hier voor de website.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven