Gerelateerd nieuws

Drenthe attendeert 11.000 inwoners per brief op asbestdakenaanpak

Bij zo’n 11.000 (mogelijke) asbestdakeigenaren in Drenthe viel in de maand april een brief op de mat. Op basis van de Asbestdakenkaart van Drenthe bracht de provincie samen met haar gemeenten de aanpak van asbestdaken onder hun aandacht. 

Reminder aanpak

Juni 2019 werd het op handen zijnde wettelijke asbestdakenverbod door de Eerste Kamer verworpen en begin 2020 werd Nederland ‘on hold’ gezet vanwege COVID-19. Na een relatief rustig asbestdakenjaar waarin de aantallen saneringen in 2020 in Drenthe en ook landelijk terugvielen, wilde de provincie in samenwerking met haar gemeenten asbestdakeigenaren weer meenemen in het belang van een asbestvrij dak. Asbestdaken worden ouder en verweren steeds verder en dat zorgt voor gezondheidsrisico’s, veiligheidsrisico’s en financiële risico’s. De aanleiding om te saneren is en blijft evident!

Asbestdakenregeling Drenthe

In de brief werd gerefereerd aan de succesvolle Asbestdakenregeling die de provincie al enige tijd heeft. Met deze regeling kunnen asbestdakeigenaren tegen een aantrekkelijk rentetarief een lening afsluiten om het asbestdak te saneren, er een nieuw duurzaam dak voor in de plaats te leggen of het pand te slopen. De provincie maakt voor deze regeling ook gebruik van de Rijksbijdrage die beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van IenW via de SVn Maatwerklening asbestdaksanering

Reacties en resultaat

Op de brief werd veelvuldig door inwoners gereageerd. Sommige dakeigenaren gaven aan het dak al te hebben gesaneerd, anderen vroegen naar de mogelijkheden van subsidies en hadden vragen over de Asbestdakenregeling. Ook werd duidelijk dat er meerdere dakeigenaren zich al aan het oriënteren waren op de sanering en al offertes hadden opgevraagd. De brief bracht in ieder geval een duidelijk signaal naar voren: veel asbestdakeigenaren zijn bezig met plannen om hun dak te saneren. 

Quote van een dakeigenaar: ‘Het moet er toch een keertje af, dus ik begin alvast maar met plannen maken.

Het stimuleren van dakeigenaren om aan de slag te gaan met hun asbestdak was natuurlijk het grootste doel van de mailing. Daarnaast zorgt het ook voor een aanscherping van de cijfers van de Drentse Asbestdakenkaart op basis van aangeleverde informatie en krijgen zowel de provincie als gemeenten meer zicht op de asbestdakeigenaren en de daadwerkelijke situatie van hun asbestdak. 

De komende tijd houdt de provincie samen met de gemeenten de actiebereidheid van dakeigenaren nauwlettend in de gaten.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven