wko

Gerelateerd nieuws

Diederick Hilckmann wint WKO Duurzaamheid Award 2022

Op 19 mei ontving Diederick Hilckmann, beheerder van de werktuigkundige installaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de WKO Duurzaamheid Award 2022. Deze onderscheiding gaat jaarlijks naar een persoon die zich met veel toewijding inzet voor zijn of haar WKO-systeem. De prijs is een initiatief van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Naast Hilckmann waren ook Roy van der Mark van Sanquin en Anne Medema van de TU Delft genomineerd.

Uitbouw van de WKO-systemen

De award werd uitgereikt door weerman en poolonderzoeker Peter Kuipers Munneke. De weerman was een van de keynote sprekers op het jaarlijkse symposium dat het Gebruikersplatform Bodemenergie op 19 mei organiseerde. De winnaar, Diederick Hilckman, begon 10 jaar geleden op de campus van Nijmegen. Er was toen al wel een functionerende WKO maar die werkte niet optimaal. In de afgelopen jaren werkte Hilckmann samen met collega’s en adviseurs aan een forse uitbouw van de WKO-systemen op de campus. Niet alleen nieuwe gebouwen maar ook veel oude gebouwen werden aangesloten. Als dat hele project is afgerond, volgend jaar, is 87% van de gebouwen op de campus direct of indirect aan het netwerk van WKO’s gekoppeld. Het levert de Radboud Universiteit een aardgasreductie op van 75% (gemeten vanaf 2017).

Actief ambassadeur

Naast deze technische prestatie looft de jury ook de rol van Hilckmann in kennisoverdracht. Hij zet zich niet alleen in voor grootschalige verduurzaming van het éigen campusterrein. Ook daarbuiten fungeert Hilckmann, aldus de jury, als een actief ambassadeur van bodemenergie en zorgt hij voor bewustwording van energiegebruik in het algemeen. Ook is hij een voorvechter van intensieve samenwerking onder WKO-gebruikers, om zo verduurzaming van gebouwen integraal aan te pakken.  

Competitief ingesteld

“In eerste instantie was mijn drijfveer, om alles uit het WKO-systeem te halen, grotendeels kosten gedreven. Maar een jaar of 5 geleden is dat bij mij veranderd”, vertelt Hilckmann. “Vanaf toen werd mijn focus het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Ik vind het sportieve element van het optimaliseren leuk. Ik ben best een beetje competitief ingesteld. Het systeem steeds een beetje beter, groter maken, en temperaturen verlagen. Maar ik deed dit niet alleen. Mijn collega Toon Buiting bijvoorbeeld, die binnenkort met pensioen gaat, verdient deze award nét zo goed.”

Kennisuitwisseling bij TU Delft

Genomineerde Anne Medema is al bijna de helft van zijn werkbare leven bezig met warmtepompen en bodemenergie, waarvan 4,5 jaar als WKO-beheerder bij de TU Delft. Hij zet zich enthousiast in om de systemen beter te laten presteren. Daarnaast is hij veel bezig met het overtuigen van zijn collega’s van de voordelen van bodemenergie. Ook geeft hij presentaties en rondleidingen, en betrekt hij studenten en docenten bij onderzoek naar de optimalisatie van bodemenergiesystemen. Zijn kennis en onderzoeksresultaten deelt hij graag met andere eindgebruikers van bijvoorbeeld collega-universiteiten.

WKO-systeem bij Sanquin

De andere genomineerde, specialist Installatiebeheer Roy van der Mark, ontwikkelde en beheert sinds 2013 het WKO-systeem bij Sanquin. Hij houdt zich niet alleen bezig met hun WKO-systeem, maar met alle techniek die te maken heeft met energiebesparing en de vermindering van CO2-uitstoot. De oplossingen die hij bij Sanquin voor elkaar kreeg, zijn niet eenvoudig. De bloedbank benut het feit dat drinkwater vijf maanden per jaar kouder is dan 12°C. Via een koppeling tussen Sanquin’s WKO-installatie en een drinkwatertransportleiding van Waternet, wint Sanquin zo duurzame koude. Innovatief is ook dat de WKO’s van Sanquin worden opgenomen in een warmte-rotonde, waarbij zij optimaal warmte en koude kunnen uitwisselen.

Zesde editie van de Award

Het Gebruikersplatform Bodemenergie behartigt de belangen van gebruikers van bodemenergiesystemen. Dit doet zij vooral door veel kennisoverdracht en door aan eigenaren en gebruikers te laten zien hoe anderen hun systeem beheren. Met de WKO Duurzaamheid Award zet het gebruikersplatform jaarlijks enkele zeer goede eindgebruikers in de spotlichten. Het was dit jaar voor de zesde keer dat de WKO Duurzaamheid Award werd uitgereikt.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven