Gerelateerd nieuws

Dé nationale prijs voor renovatie en transformatie van de gebouwde omgeving

De NRP Gulden Feniks is dé nationale prijs voor renovatie en transformatie van de gebouwde omgeving. Successen en inzichten worden hierbij gedeeld; de Gulden Feniks is een prijs om van te leren.

Om die reden kan iedereen een voorbeeldstellend project aandragen in drie categorieën: renovatie, transformatie en gebiedstransformatie. Een vakjury kiest uit alle inzendingen de genomineerden en uiteindelijk maximaal vier winnaars.

 

Mooie oogst voor de Gulden Feniks 2023

Dit jaar werden er 37 projecten ingezonden waaruit de jury een shortlist heeft samengesteld. Op 21 en 22 september bezoekt de jury de projecten om een nog beter beeld te krijgen van de kwaliteit. De inzenders krijgen zo de kans hun project toe te lichten. Daarna maakt de jury de officiële nominaties bekend. De prijsuitreiking van de Gulden Feniks vindt plaats tijdens het congres in november. 

 

Categorieën 

De Gulden Feniks wordt uitgereikt voor projecten in drie categorieën:

Renovatie

Met renovatie bedoelen we: panden die door herstel en/of gedeeltelijke vernieuwing een aantoonba­re, duurzame toekomstwaarde hebben gekregen met behoud van hun oorspronkelijke functie. Projecten in de categorie renovatie dienen te zijn opgeleverd.

Transformatie 

Transformatie gaat om panden die een geheel nieuwe toekomst heb­ben gekregen door een verandering van functie. Projecten in de categorie transformatie dienen te zijn opgeleverd.

Gebiedstransformatie

Gebiedstransformatie wil zeggen: de herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een versterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen en waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt. Projecten in de categorie gebiedstransformatie hoeven nog niet geheel opgeleverd te zijn. Deze projecten bestaan uit opgeleverde onderdelen waarin sprake is van renovatie en/of transformatie en er moet zicht zijn op daadwerkelijke realisatie van de nog niet uitgevoerde onderdelen.

Wildcard 

Een wildcard kan als extra prijs worden uitgereikt aan een bijzonder project, dat met een relatief lage investering per m2 een grote impact heeft ofwel anderszins speciaal en uitzonderlijk van aard is, en daarmee een voorbeeldfunctie/leerfunctie heeft. Bijzondere projecten kunnen dwars door de categorieën renovatie, transformatie en gebiedstransformatie lopen, en zij kunnen ook een tijdelijk karakter hebben.

 

Winnaars 2022


De Wereldburger in Amsterdam, De Voortuinen in Amsterdam en Kerckebosch in Zeist wonnen vorig jaar de Gulden Feniks met hun voorbeeldstellende project op het gebied van respectievelijk renovatie, transformatie en gebiedstransformatie. Daarnaast ontving De Utrecht in Leeuwarden een wildcard. De vakjury selecteerde de winnaars uit 48 ingediende projecten.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven