Gerelateerd nieuws

CO2-arm aanbieden – samen aan de slag met CO2-reductie

Op donderdag 30 maart vond het derde en laatste dagdeel plaats van de cursus ‘CO2-arm aanbieden’. Een interessante cursus waaraan zowel aanbieders als opdrachtgevers deelnamen en waarin veel ruimte was voor vragen en discussie.

Door het delen van voorbeelden, perspectieven en percepties leerden de enthousiaste cursisten, onder leiding van onze experts/docenten, (samen en van elkaar) hoe je CO2-arm aanbieden en uitvragen vorm kan geven op zowel productniveau, als op procesniveau. In de lessen werd aandacht besteed aan de verschillende betonsamenstellingen en hun impact op de CO2-uitstoot/reductie, de impact van grondstofkeuzes en hergebruikte materialen en de consequenties daarvan voor de (inkoop)kosten, productie en prijs/kwaliteit van het materiaal. Ook de samenwerking tussen aanbieders en opdrachtgevers en de mogelijkheden en hindernissen die zich hierbij voor kunnen doen kwam aan de orde. En vooral, hoe je daar samen mee om kunt gaan.
 
Cursist Janine van der Sanden, Movares:  “Belangrijk leermoment was dat er vaak meer ruimte is of gecreëerd kan worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om te komen tot CO2-reducerende oplossingen, ook al lijken opdrachten soms dichtgetimmerd. Je moet elkaar dan wel voldoende meenemen in de wensen en mogelijkheden die er zijn. De toelichting op het bouwwaardemodel en de uitleg over de mogelijkheden, op zowel product- als procesniveau, waren daarbij zeer welkom.”
 
Vanwege de toenemende roep om CO2-reducerende oplossingen en het succes van de cursus, wordt de cursus CO2-arm aanbieden ook in de tweede helft van dit jaar aangeboden. Dat doen wij in combinatie met enkele andere interessante cursussen rond de thema’s Milieukostenindicator (MKI) en CO2-reductie:

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven