Gerelateerd nieuws

CO-certificering verplicht sinds 1 april 2023

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide (CO) terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties sinds 1 april van dit jaar alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Om te voorkomen dat één certificeerder zich een monopoliepositie kon verwerven, gaf de overheid de voorkeur aan verschillende certificeringsschema’s. Daarom zijn er nu drie CO-certificeringen: de CBS NHK 2021 van de Stichting Nederlandse Haarden en kachelbranche, de BRL 6000-25 van InstallQ en Kiwa’s BRL K25000.

Koolmonoxide is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas dat zeer giftig is voor mensen en dieren. Het is zo gevaarlijk omdat het zich snel bindt aan hemoglobine, een eiwit in rode bloedcellen dat zuurstof transporteert door het lichaam. Wanneer CO wordt ingeademd, verdringt het zuurstof uit het bloed en veroorzaakt het een tekort aan zuurstof in het lichaam. Dit kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, vermoeidheid en verwarring. In ernstigere gevallen kan blootstelling aan CO leiden tot bewusteloosheid, coma en zelfs de dood.

100 duizend CO-doden per jaar
In Nederland worden jaarlijks ongeveer 100 tot 200 mensen behandeld voor CO-vergiftiging, waarvan er gemiddeld 10 tot 15 komen te overlijden. Dit zijn alleen de geregistreerde gevallen, het werkelijke aantal ligt hoger omdat CO-vergiftiging vaak niet wordt herkend of verward wordt met griepverschijnselen of andere aandoeningen. Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veroorzaakt koolmonoxidevergiftiging jaarlijks wereldwijd zo’n 100 duizend sterfgevallen, de meeste in ontwikkelingslanden.

Gasketelwet
Met de zogeheten Gasketelwet wil de Nederlandse overheid het aantal CO-incidenten terugdringen. In het kader van deze wet worden vakbekwaamheidseisen gesteld aan cv-monteurs en installatiebedrijven die verwarmingsketels plaatsen, repareren of onderhouden. De Gasketelwet is van toepassing op werkzaamheden aan verbrandingstoestellen (inclusief luchttoevoer en rookgasafvoer) in onder meer woningen en utiliteitsgebouwen. De wet geldt niet voor werkzaamheden aan installaties die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (de bekende SCIOS-certificering).

Drie verschillende certificeringen
Er zijn drie verschillende certificeringsregelingen: de richtlijn BRL 6000-25 van InstallQ, de NCBS NHK 2021 van de Stichting Nederlandse Haarden en kachelbranche en de BRL K25000 van test-, inspectie- en certificeringsspecialist Kiwa. De CBS NHK 2021 is alleen van toepassing op gashaarden en kachels, niet op cv-ketels. De BRL 6000-25 is geschikt voor grotere bedrijven en bedrijven die al in bezit zijn van een BRL 6000-AB certificaat. Kiwa’s BRL K25000 is met name geschikt voor ZZP’ers en kleinere bedrijven. Dit schema is beknopter en er wordt remote geaudit, met behulp van speciale app.

CO Preventie-app
Die app, Kiwa’s CO Preventie-app, is een vast onderdeel van werken volgens het certificeringsschema BRL K25000. Monteurs van installatiebedrijven die het BRL K25000-certificaten willen behalen of behouden, gebruiken de app om werkzaamheden aan- en af te melden. De app wordt ook gebruikt om steekproeven af te handelen: de monteur wordt telefonisch benaderd en vervolgens checkt Kiwa via de app op afstand het geleverde werk. Om het apparaat waaraan gewerkt wordt te kunnen identificeren, werkt Kiwa met stickers voorzien van een QR-code. Die scant de monteur als hij werkzaamheden wil aanmelden en de app weet dan gelijk om welk apparaat het gaat.

Meer info
Kiwa werd 30 augustus 2022 als eerste certificerende instelling door de overheid aangewezen voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Sinds 7 december 2022 is Kiwa officieel geaccrediteerd voor het uitvoeren van audits in het kader van de drie CO-certificatieschema’s BRL 6000-25, K25000 en NHK. Zo’n dertig Kiwa-auditoren houden zich fulltime bezig met CO-certificering. Zij doen hun uiterste best om bedrijven die zich willen certificeren zo snel mogelijk van dienst te zijn. Kijk voor meer info op: www.kiwa.nl/copreventie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven