Gerelateerd nieuws

Circulaire economie vraagt om systeemtransformatie

De circulaire economie is in opmars. Dat blijkt uit de verschillende initiatieven die her en der opduiken. De circulaire economie vraagt om systeemtransformatie. Bedrijven zouden zich niet alleen moeten richten op individueel financieel gewin, maar op het optimaliseren van het gehele systeem. Een systeem waar iedereen mee kan werken en onderdeel van is.

De circulaire economie is een opwindend nieuw paradigma dat belooft afval te elimineren en onze negatieve impact op het milieu te verminderen. Een opgave die alleen lukt als we collectief de schouders eronder zetten. Tijdens de Week van de Circulaire Economie is onderzocht hoe verschillende bedrijven kunnen samenwerken om een duurzamere toekomst te creëren en tegelijkertijd hun resultaat te verbeteren.

Vanwege de huidige geopolitieke dynamiek en verstoorde toeleveringsketens, is het juist nu van belang dat partijen binnen de keten met elkaar optrekken in plaats van met elkaar te concurreren. Maar onze samenleving is sterk gepolariseerd, zowel politiek als op het gebied van milieu en natuur, wat een samenwerking bemoeilijkt.

Er is gekeken naar oplossingen om iedereen weer dichterbij elkaar te brengen en mee te krijgen op de weg naar de circulaire economie. De transitie naar een duurzame, circulaire economie vergt immers samenwerking vanuit alle lagen van de maatschappij, tussen en binnen organisaties.

De Week van de Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie is dé jaarlijkse campagneweek voor de circulaire economie. Vooruitstrevende ondernemers en professionals bouwen al jaren volop aan een circulaire economie. De ambities zijn helder, de plannen gemaakt en het proces is in gang gezet. Maar hoe zorgen we dat de vooruitgang snel én impactvol genoeg is om het doel van de Circulaire Economie in 2050 te behalen? Tijdens de Week van de Circulaire Economie, die plaatsvindt in het circulair paviljoen CIRCL van ABN AMRO, is gekeken hoe de volgende stap kan worden gezet in het versnellen van de circulaire impact.

In gesprek

Op allerlei podia en platforms gaan onze experts en vertegenwoordigers tijdens evenementen in gesprek met ondernemers en anderen over actuele onderwerpen. Zij praten over zaken als duurzaam ondernemen, circulaire economie, vastgoed en social impact.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven