Gerelateerd nieuws

Circulair betonproject krijgt €750.000 subsidie uit het Just Transition Fund – Provincie Zuid-Holland

Het eerste project dat subsidie krijgt uit het Just Transition Fund is bekend: Mammoth van Concr3de. Een aanvraag gericht op vernieuwing en versterking van de regionale economie met nieuwe, duurzame en circulaire industriële ketens.

 

Concr3de is een echt Rotterdamse circulaire startup, gericht op hergebruik van beton en baksteenmateriaal uit gesloopte gebouwen. Het bedrijf ontwikkelt de ‘Mammoth’, een betonprinter die afvalstromen omzet in nieuwe bouwmaterialen. Ten opzichte van de traditionele processen wordt er 80% minder CO₂ gebruikt.

Gedeputeerde Zuid-Holland, Jeannette Baljeu: Ik ben heel blij dat we met het geld uit het JTF een impuls kunnen geven aan dit mooie Rotterdamse bedrijf. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan de zo gewenste versnelling van de transitie naar een circulaire bouwindustrie.”

Wethouder Rotterdam, Chantal Zeegers: Wat we toejuichen is dat het bedrijf met mensen werkt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Men heeft bijvoorbeeld recent een aantal Oekraïense vluchtelingen aangenomen. Naast de benodigde opleiding en training krijgen deze werknemers les in de Nederlandse taal.”

De opleiding en training geeft het bedrijf in samenwerking met het techniekcollege Rotterdam. Met de subsidie wordt de Mammoth ontwikkeld om het productieproces op te schalen, zodat zand en gruis worden geupcycled voor hergebruik.

Over JTF-Rijnmond

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale en economische aspecten en de milieueffecten. In Nederland gaat het om zes gebieden: Groningen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- Limburg.

Het JTF is een nationaal programma, waarvan de uitvoering regionaal is belegd. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten bundelen de krachten om gezamenlijk het JTF-programma vorm te geven en uit te voeren. Voor de regio Groot-Rijnmond komt een bedrag van € 58,5 mln. beschikbaar.

Transitieplan

Voor elke JTF-regio is een transitieplan (TJTP) opgesteld. Dit plan bevat een beschrijving van de specifieke problematiek binnen een gebied en de interventies. Het plan voor de regio Groot-Rijnmond is opgesteld door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam in samenspraak met regionale partners. De openstellingen worden georganiseerd aan de hand van de 3 sporen uit het transitieplan:

  1. Vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens
  2. Versnellen van de transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie van bestaande industriële ketens
  3. Een wendbare, weerbare beroepsbevolking

JTF-Rijnmond is onderdeel van het nationale JTF-programma.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven