Gerelateerd nieuws

Bouwvakkers werkten onder onveilige omstandigheden in tunnel

Op 18 februari 2022 heeft NRC een artikel gepubliceerd(verwijst naar een andere website) met daarin verhalen van (oud-)werknemers die hebben geholpen bij de bouw van de Corbulotunnel. Hierin doen zij hun verhaal en vertellen zij over het gevoel van onveiligheid dat zij hebben ervaren tijdens de bouw. De veiligheid van de medewerkers op de bouwplaats is cruciaal en het is dan ook frustrerend en teleurstellend dat zij dat niet zo hebben ervaren.

Om dit in de toekomst te voorkomen, doet gedeputeerde Zevenbergen een oproep aan alle werknemers die zich onveilig voelen of hebben gevoeld. Hij vraagt hen zich persoonlijk bij hem of bij een vertrouwenspersoon te melden. Hier kunnen zij in vertrouwelijkheid en onder 4 ogen hun verhaal delen om zo lessen te kunnen trekken voor de toekomst. Los van deze oproep wordt er ook gewerkt aan vervolgstappen met betrekking tot onderzoeken.

In het artikel worden naast deze verhalen ook incidenten en mogelijke misstanden bij de uitbetaling en de arbeidsomstandigheden genoemd. Deze signalen worden door de projectorganisatie en gedeputeerde Zevenbergen zeer serieus genomen. Na een afweging van alle mogelijkheden die er zijn voor verder onderzoek, zal er een keuze worden gemaakt en dit verder in gang worden gezet. Een nadere toelichting van gedeputeerde Zevenbergen op dit artikel is te lezen in zijn brief aan de Provinciale Staten(verwijst naar een andere website).

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven