bouwagenda woningbouw

Gerelateerd nieuws

Woningbouwplan geconcretiseerd

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de Nationale Woon- en Bouwagenda Woningbouw gepresenteerd. Deze plannen moeten zorgen voor meer regie en meer tempo. Nederland moet daarmee tot een betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod komen. 

De Nationale Woon- en Bouwagenda bevat zes programma’s die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Voor de zomer worden ze gepresenteerd.

Minister pakt de regie inzake 

De overheid neemt de regie op de volkshuisvesting. “Het woningtekort is groot, te groot”, meldde Hugo de Jonge bij zijn presentatie. “Huizen zijn duur, waardoor mensen met een laag of middeninkomen nu te vaak buiten de boot vallen. Als we wonen overlaten aan het vrije spel der krachten, geldt het recht van de sterkste en raken mensen in de knel.” Daarom maakt het Rijk afdwingbare prestatieafspraken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen over het opvoeren van het tempo, nieuwbouw en betaalbare woningen. 

Provincies krijgen bouwdoelstellingen

Nationale doelen worden omgezet in provinciale taakstellingen, regionale woondeals en lokale prestatieafspraken. Deze zijn niet vrijblijvend. Op basis van indicatieve aantallen voor de zomer vinden de eerste gesprekken plaats en zal na overleg met betrokken partijen eind 2022 voor iedere regio duidelijk zijn hoeveel woningen er de komende tien jaar jaarlijks bij komen. Inclusief afspraken wat voor type woningen, in welk segment en op welke locaties. 

Betaalbare woningen

Van de 900.000 woningen die tot en met 2030 gebouwd worden, moeten 600.000 woningen betaalbaar zijn. Hiervan zijn 350.000 woningen middenhuur en betaalbare koop en 250.000 sociale huurwoningen. Naar verwachting worden vanaf 2024 jaarlijks 100.000 woningen gebouwd, waarvan (op termijn) jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 tot woning getransformeerde winkels en kantoren. 

Versneld bouwen

Het realiseren van een woning moet efficiënter en sneller: het bouwtempo moet worden opgevoerd, zo stelt de overheid. Hiervoor willen ze de doorlooptijd van het proces, van plan tot realisatie, versnellen. NOA is wel benieuwd of dat in combinatie met de invoering van de nieuwe Omgevingswet meteen haalbaar is. Ook wil de overheid innovatieve technieken bevorderen, zoals conceptueel en industrieel bouwen, waardoor de capaciteit kan worden opgevoerd. 

Verstedelijkingsregio’s

Er wordt ingezet op 7 verstedelijkingsregio’s, waarbinnen onder meer op grootschalige woningbouwlocaties tot en met 2030 zo’n 600.000 van de 900.000 woningen gebouwd moeten worden. Naast voldoende woningen op de juiste plek, is er ook expliciete aandacht voor de betaalbaarheid, de kwaliteit en woningen voor aandachtsgroepen en ouderen.

Uitgebreide informatie

Wie zich al verder in de plannen wil verdiepen, kan zich inlezen in de uitgebreide rapporten:

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven