Gerelateerd nieuws

Bouw 5.000 woningen Capelle Rivium stap dichterbij

De afvalwaterzuivering Kralingseveer in Capelle aan den IJssel wordt door medewerking van het hoogheemraadschap aangepast, zodat de geurverspreiding minder wordt. Hiermee is een belangrijke barrière weggenomen voor de bouw van circa 5.000 woningen voor de naastgelegen gebiedsontwikkeling Rivium. De bestuurders van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, de gemeente Capelle aan den IJssel en de provincie Zuid-Holland hebben hiervoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Het Rivium wordt de komende jaren omgebouwd tot een moderne wijk voor wonen, werken en verblijven met een goede ontsluiting naar de omliggende gebieden. Een aantal kantoorpanden wordt omgebouwd tot woningen, andere gebouwen worden gesloopt en vervangen door woontorens.

Gedeputeerde Anne Koning: “De woningnood in Capelle en in de Rotterdamse regio is groot. Daarom zochten we naar mogelijkheden om woningbouw ook goed in te passen op het Rivium bedrijvenpark, waar kantoren al tijden leegstaan.”

Samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat het hoogheemraadschap maatregelen neemt op de afvalwaterzuiveringsinstallatie om de geurcontouren te verkleinen. Deze moderne afvalwaterzuivering kan namelijk niet verplaatst worden en is een onmisbare schakel voor verwerking van het rioolwater. De installatie kan daarnaast duurzame energie opwekken die mogelijk beschikbaar komt voor de omgeving.  De gemeente houdt bij de inrichting van het gebied rekening met de geur vanuit de waterzuivering, doordat er direct naast de installatie geen woningen worden gebouwd. Daarbij is ook besproken dat  de huidige en toekomstige werkzaamheden van de zuivering door kunnen blijven gaan.

Wethouder project Rivium Harriët Westerdijk: “Ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst laat zien hoe belangrijk samenwerking tussen partijen is bij dit soort grote projecten. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd waaruit een resultaat is gekomen waar beide partijen zich uitstekend in kunnen vinden. Voor onze stad is woningbouw op het Rivium ontzettend hard nodig om aan de woningbehoefte van veel Capellenaren te kunnen voldoen.”

Hoogheemraad Martin van der Spek: “Wij snappen de urgentie van de ontwikkeling naar woningbouw en werken daar graag aan mee.  De veiligheid en gezondheid van de toekomstige bewoners is belangrijk voor zowel het hoogheemraadschap als voor de gemeente. Wonen naast een zuivering kan soms geurhinder opleveren. Tot nu toe hebben we (bijna) nooit klachten, en dat willen we ook zo houden.”

Rol provincie

De provincie ondersteunt het traject met kennis en kunde op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening. Zij faciliteert de samenwerking tussen verschillende overheden en blijft dit in de toekomst doen. Ook is zij samen met de DCMR Milieudienst Rijnmond verantwoordelijk voor de vergunning van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven