Gerelateerd nieuws

Bouw 396 woningen op Koningin Julianaplein mogelijk 

De bouwplannen op het Koningin Julianaplein kunnen waarschijnlijk doorgang vinden. Zowel de gemeente Den Haag als de Ontwikkelcombinatie KJ-plein dragen beide een bedrag van 3 miljoen euro bij aan de bouw van woningen, de ontwikkeling van het KJ-plein zelf en de te bouwen Stadshal naast het centraal station. Dit doen zij om het gat op te vangen dat is ontstaan als gevolg van de huidige situatie op de woningmarkt. Onder andere de gestegen bouwkosten door de energieprijzen, de inflatie en de hogere kosten voor bouwmaterialen maakten dat de bouw van woningen op het KJ-plein niet meer mogelijk was. Het voorstel van het college wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Als deze instemt met het vrijmaken van het benodigde budget zal de bouw op het KJ-plein naar verwachting eind 2023 of begin 2024 beginnen.

Wethouder stedelijke ontwikkeling Robert van Asten is trots op deze ontwikkeling: “Het Koningin Julianaplein is een zeer centraal gelegen plek en daarmee erg belangrijk voor het aanzicht van onze stad. We verbeteren niet alleen het plein zelf, ook worden er 396 woningen en een prachtige Stadshal aan het centraal station gebouwd. Den Haag krijgt hiermee de entree die het verdient.”

Entree van de stad

Op het KJ-plein wordt een nieuwe en groene ‘poort’ naar Den Haag ontwikkeld. Naast het centraal station komen twee torens van 90 meter hoog met een variatie aan koop- en huurappartementen. Beide torens worden verbonden door groene daktuinen en een gemeenschappelijk terras. Deze liggen bovenop de te bouwen Stadshal, een open ruimte met gewelfd, houten plafond die in directe verbinding staat met het centraal station. Het KJ-plein zelf krijgt een groene uitstraling en invulling. Zo kunnen Hagenaars en bezoekers van de stad direct vanuit het station door de Stadshal richting de Koekamp en het Malieveld lopen. Het project wordt gebouwd door de Ontwikkelcombinatie KJ-plein (OCKJ), een samenwerking van Amvest Development en Synchroon.

Het KJ-plein is onderdeel van de ontwikkelingen in het Central Innovation District. Het gebied tussen en rondom de grote drie Haagse stations (Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI). Met het CID werkt de gemeente samen met de stad aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan. Met aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en kennis, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied, in 23.000 woningen.

Financieel verstandigste keuze

De situatie op het KJ-plein is een uitzonderlijke situatie. De gemeente is namelijk eigenaar van de grond van het KJ-plein. Dat betekent dat de gemeente financieel betrokken is bij de ontwikkeling van het KJ-plein.

Als de gemeente nu geen bijdrage zou leveren aan de bouw op het KJ-plein, zijn er een aantal scenario’s mogelijk. De gemeente heeft alle scenario’s laten beoordelen door onafhankelijk onderzoeksbureau PWC. Zij komen tot dezelfde conclusie. Het leveren van een eenmalige bijdrage aan de OCKJ is financieel de verstandigste keuze.

Mocht de gemeente geen bijdrage leveren, dan betekent dit op korte of zelfs langere termijn geen woningen, maar wel kostenposten voor de gemeente, zoals de (tijdelijke) inrichting van het plein. Deze optie levert geen woningen op en kost meer geld. De gronden terugnemen van de Ontwikkelcombinatie KJ-plein -een ander scenario- levert een nog groter financieel verlies op.

Wethouder van Asten: “Dit is financieel het beste scenario voor de gemeente. Die keuze levert ook nog eens zeer waarschijnlijk woningen, de stadshal én een verbeterd KJ-plein op. Dan is dat wat het college betreft de beste keuze. Dat hebben we ook onafhankelijk laten checken door onderzoeksbureau PWC. Zij bevestigen dat dit de verstandigste beslissing is.”

Bijdrage onder voorwaarden

Aan de bijdrage van de gemeente zitten wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag de ontwikkelaar geen winst maken op de bijdrage van de gemeente. Bovendien is het bedrag van 3 miljoen euro een maximum. Dit kan minder worden, mochten de opbrengsten van de koopwoningen op het KJ-plein alsnog meevallen. Daarnaast ontvangt de OCKJ de bijdrage van de gemeente pas op het moment dat de bouw is gestart én er twaalf maanden achtereenvolgend gebouwd is. De bijdrage van de gemeente komt er dus alleen als er echt gebouwd wordt.

Het voorstel voor het leveren van de bijdrage is gedeeld met de gemeenteraad, die zich over een aantal weken over het voorstel buigt. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven