bodemsanering

Gerelateerd nieuws

Bodemsanering Noord-Holland subsidie 1,4 miljoen

Tot het einde van het jaar kan gebruik worden gemaakt van subsidie voor bodemsanering in Noord-Holland. Er is hiervoor 1,4 miljoen euro beschikbaar. Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Holland hebben de regeling verlengd tot eind 2022.

De provincie wil dat iedereen veilig en gezond kan wonen, werken en recreëren. Daarom zorgen we onder andere voor een schone bodem. Op sommige plekken staat verontreinigde grond in de weg van maatschappelijke ontwikkeling. Wanneer op verontreinigde grond bijvoorbeeld een park of woningbouw wordt gepland. De provincie geeft financiële steun om op deze plekken bodemsanering uit te voeren. 

Afgelopen jaar is op 12 locaties in Noord-Holland bodemsanering uitgevoerd met hulp van de subsidie. Het is bijvoorbeeld gebruikt voor het verwijderen van sterk verontreinigde grond op een woningbouwlocatie in Aalsmeer. En voor het aanbrengen van een deklaag op een voormalige stortlocatie in Enkhuizen, zodat de locatie voor recreatie gebruikt kan worden. Omdat de Omgevingswet is uitgesteld, wordt de regeling verlengd tot het einde van het jaar. 

Subsidie aanvragen bodemsanering

Gemeenten en publieke partijen die de subsidie willen aanvragen voor bodemsanering, kunnen dit tot het einde 2022 doen. De subsidie vergoedt tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten en tot een maximumbedrag van €250.000,- per sanering (minimaal € 5.000,-). Aanvragen kunnen worden ingediend op de pagina subsidies van de provincie. Geïnteresseerden kunnen hier ook de voorwaarden opvragen voor de subsidie bodemsanering.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven